RTVS vyhlasuje súťaž Festival rozhlasovej tvorby 2013

RTVS vyhlasuje súťaž Festival rozhlasovej tvorby 2013 Foto: mk

Cieľom Festivalu rozhlasovej tvorby je prezentácia a konfrontácia produkcie rozhlasových hier a rozhlasových dokumentov, vytvorených v slovenskom a českom jazyku.

"Festival je stretnutie tvorcov s odbornou verejnosťou a poslucháčmi rozhlasových hier a rozhlasových dokumentov. Jeho zámerom je vytvoriť podmienky na vznik spätnej väzby, reflexiu a hodnotenie produkcie v jednotlivých žánroch. Festival má povahu bienále a koná sa každý nepárny kalendárny rok," povedal pre Omédiách.com hovorca RTV Juraj Kadáš.

Do súťaže sa môžu zapojiť tvorivé tímy RTVS organizačnej zložky Slovenský rozhlas, licencovaných rádií, produkčných spoločností alebo nahrávacích štúdií, ktorých súťažné príspevky boli premiérované verejnoprávnym alebo licencovanými vysielateľmi v Slovenskej republike, v období od 01. 12. 2011 do 31. 10. 2013.

Do kategórie rozhlasových dokumentov môžu byť zaradené aj súťažné príspevky vysielané na programovej službe Českého rozhlasu, v období od 01.12.2011 do 31.10.2013

Termín uzávierky prijímania prihlášok je 04. novembra.