Lengyel môže vysielať, získal licenciu na rockové rádio

Lengyel môže vysielať, získal licenciu na rockové rádio

V jesennom výberovom konaní Rada pridelila 45 voľných frekvencií. Frekvencie obhájilo aj Rádio Lumen. Frekvencie Rádia Kiss pridelené neboli.

 

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu na dnešnom zasadnutí rozdelila uvoľnené rozhlasové frekvencie. Z 55 frekvencií pridelila 45, a to desiatim z jedenástich uchádzačov.

Dvadsaťdeväť frekvencií, na ktorých dnes vysiela Rádio LUMEN, Rada opätovne pridelila spoločnosti Rádio LUMEN, ktorá sa o ne uchádzala ako jediná. Frekvencie rádio získalo spolu s novou licenciou, udelenou na osem rokov. Svoje pokrytie však Rádio LUMEN nezväčší, keďže žiadosť o frekvenciu 105,2 MHz Prešov napokon spoločnosť vzala späť.

O frekvencie, na ktorých vysiela RADIO KISS, mal záujem tiež len aktuálny držiteľ licencie - Rádio KISS. Na žiadosť uchádzača však bolo konanie na 30 dní prerušené, preto Rada zatiaľ desať voľných frekvencií nepridelila.

Ďalších šestnásť frekvencií pridelila Rada tým žiadateľom, ktorí si ich skoordinovali. Svoje pokrytie tak zväčšia vysielatelia Rádio Šport, LOUD, Best FM Media, D.EXPRES, RTVS, GES Slovakia, a Marek Petráš.

Po jednej frekvencii získali spolu s licenciou na vysielanie aj dvaja noví vysielatelia – spoločnosť Martina Lengyela C.S.M na lokálne vysielanie rádia Rocková republika a spoločnosť MÉDIA MODRA na lokálnu programovú službu Rádio Modra.