Rada RTVS má troch staronových členov

Rada RTVS má troch staronových členov oto: Omédiách.com

Poslanci parlamentu včera zvolili v tajnom hlasovaní troch nových členov Rady RTVS.

Do rady bola opätovne zvolená niekdajšia rozhlasová redaktorka Ildikó Nagy, ktorá je na dôchodku.

Do rady sa vracia Ľubomír Guman riaditeľ ZUŠ v Prešove. Obaja sú zvolení za oblasť rozhlasového vysielania.

V tajnom hlasovaní bol zvolený aj advokát David Soukeník, ktorý bude v rade oblasť práva. Navrhla ho Paneurópska vysoká škola.

Funkčné obdobie členov Rady RTVS je šesť rokov. 10. februára sa končí funkčné obdobie Vladimírovi Slovákovi a Ildikó Nagy a Michalovi Jesenkovi.