Hľadá sa nová členka alebo člen Rady RTVS

Hľadá sa nová členka alebo člen Rady RTVS Ilustr. foto: RTVS

Parlamentný výbor pre kultúru a médiá zverejnil výzvu na podávanie návrhov kandidátov na člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Keďže v predchádzajúcom volebnom období nebol v parlamente zvolený odborník za oblasť ekonómie, je potrebné vykonať novú voľbu.

Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej oblasti.

Návrhy kandidátov je potrebné doručiť v lehote do 11. decembra 2023 do parlamentu. O novom členovi rady rozhodne v hlasovaní parlamentu.