Nemci definitívne ovládli Rádio Expres

Nemci definitívne ovládli Rádio Expres

Riaditeľkou ostáva naďalej Eva Babitzová, noví majitelia chcú v programe zachovať kontinuitu vysielania.

Rádio Expres definitívne ovládol medzinárodný koncern Bauer Media Group (cez svoju dcérsku spoločnosť Bauer Ausland). Po tom, ako Rada pre vysielanie a retransmisiu pred dvomi týždňami udelila predchádzajúci súhlas na 100 percentný prevod podielu spoločnosti, dnes kupujúci a predávajúci majitelia podpísali zmluvu, na základe ktorej prechádza stopercentný podiel v spoločnosti D.Expres na nemeckú spoločnosť. Tlačovú správu o podpise zmluvy poslali zástupcovia rádia do tlačových agentúr.

98% vlastníkom spoločnosti D.Expres, a.s. bola spoločnosť EMMIS International Holding B.V. so sídlom v Holandsku a dve percentá patrili riaditeľke rádia a predsedníčke predstavenstva rádia Babitzovej.

Omédiách.com o plánovanom vstupe Bauer média do Expresu informoval už v októbri minulého roka.

Podľa informácií Omédiách.com z prostredia rady budúci majiteľ radu informoval, že zachová v rádiu kontinuitu, že neplánuje výrazné programové zmeny, ani zmeny vo vedení. Eva Babitzová ostáva naďalej riaditeľkou rádia.

Rádio Expres vysiela na vlastnej sieti vysielačov s pokrytím 88,08% územia Slovenska.

Nemecká spoločnosť Bauer Media pôsobí v 16 krajinách sveta – v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, USA, Číne, na Slovensku, ale aj v ďalších štátoch. Má rozsiahlu sieť vydavateľstiev, orientuje sa predovšetkým na časopisy pre ženy a mládež, na spoločenské magazíny a na televízne programové tituly.

Na Slovensku má od roku 2007 dcérsku spoločnosť vydavateľstvo Bauer Media Sk, ktoré vydáva napríklad Eurotelevíziu, Rytmus života, Telemagazín, magazín Chvíľka pre teba a viaceré ďalšie.