Repčík sa naťahuje s matičiarmi o pesničky

Foto: V.R. na blogu Foto: V.R. na blogu

Šéf miestneho odboru Matice slovenskej a riaditeľ SOZA Vladimír Repčík si cez blog posielajú odkazy o autorských poplatkoch za matičný ples v Komárne. 

 

 

„Vážení priatelia zo SOZY, ... vaša organizácia nám práve likviduje jeden veľký sen. Chcete od nás 975 € za skladby, ktoré sme si sami zložili, aj sami odspievali. Nemáme na to. Končíme," napísal v pondelok Jozef Černek predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne na blogu v otvorenom liste, ktorý adresoval SOZA. Posťažoval sa, že majú pri Matici dramaticky krúžok a že ťažko hľadajú peniaze na činnosť. „Preto sme vo februári robili ten ples. Chceli sme deťom vyzbierať - cez tombolu, pár eur. Na plese nám deti zahrali vlastné skladby a ešte Na kráľovej holi... Áno, priznali sme akciu až po akcii, naša vina, nevedeli sme, že sa máme prihlásiť vopred, aj keď si hráme len naše veci." Ako ďalej Černek píše, SOZA im vyrubila poplatok 975 eur. No na akcii sa vyzbieralo len 300 eur, ktoré išli deťom na kostýmy. „Jednoducho nemáme na to, aby sme vám zaplatili."
Foto: Dom MS v Komárne
Podvečer zareagoval na list na svojom čerstvo zriadenom blogu Vladimír Repčík. Tvrdí, že SOZA postupovala štandartne a ohradil sa proti tvrdeniu, že autorská odmena za ples ohrozuje činnosť detí v krúžku. Odmenu má podľa Repčíka uhradiť miestny odbor matice. Články, ktoré o plese vyšli, dávajú za pravdu Repčíkovi. Bol to oficiálny matičný ples. Podľa februárových článkov o plese v SME, na stránke www.ahojkomarno.sk sa na plese zúčastnilo a "výborne bavilo" 138 ľudí. Medzi hosťami boli ľudia z vedenia matice, napríklad predseda Marián Tkáč a primátor Komárna Anton Marek. Do tanca podľa tlačovej správy hrala hudobná formácia Vegett a folkórny súbor Dunaj. Výťažok z plesu si mali rozdeliť dva umelecké súbory, folklórny súbor Dunaj a Dramatický krúžok Gymnázia Ľudovíta J. Šuleka. "O účinkovaní dramatického krúžku nie je ani zmienka," upozornil na blogu Repčík.

Podľa Repčíka šlo o štandardné kultúrne podujatie s použitím chráneného hudobného repertoáru, ktoré však organizátor podujatia vopred nenahlásil napriek tomu, že mu to zákon ukladá. V dotazníku, ktorý slúži na vysporiadanie autorskej odmeny, sa ani o jednom hudobnom telese nezmieňuje. Medzi účinkujúcimi uvádza len súbor Dramaťák a jeho použitý repertoár. Neuvádza výšku konzumného, iba cenu vstupenky, počet hostí a kapacitu sály - teda údaje, ktoré slúžia na výpočet autorskej odmeny.

"Je preto úplne pochopiteľné, že ak toto kultúrne podujatie nebolo nahlásené vopred a sú k dispozícii informácie o účinkovaní hudobných skupín, ochranný zväz v prípade tohto plesu postupoval úplne štandardne a právom považoval použitý repertoár za chránený," napísal Repčík. Vyrúbených 975 nemá teda zaplatiť dramatický krúžok ale Miestny odbor Matice slovenskej. 

Repčík a SOZA nepatria medzi najobľúbenejšie inštitúcie po kauze výberu poplatkov za spev detí v obciach Pohorelá a Heľpa, ktorá otvorila diskusiu o výbere poplatkov ochrannými zväzmi.