VŠZP chce cez bizarné výhovorky v podaní detí zmeniť postoj ľudí k preventívke (VIDEO)

VŠZP chce cez bizarné výhovorky v podaní detí zmeniť postoj ľudí k preventívke (VIDEO)

Všeobecná zdravotná poisťovňa prichádza s novou kampaňou „Preventívka bez výhovoriek“, ktorou chce osloviť nielen svojich poistencov, ale aj širokú verejnosť.Cez nezmyselné výhovorky dospelých podané deťmi v škôlke chce zvýšiť povedomie spoločnosti o dôležitosti preventívnych prehliadok.

VšZP kreatívnym konceptom nadväzuje na svoju minuloročnú kampaň Pohyb je zdravý, ktorá sa venovala zdravému životnému štýlu. „Úlohou VšZP je nielen zabezpečovať dostupnú zdravotnú starostlivosť, ale aj niesť dôležitú spoločenskú zodpovednosť pri edukácii ľudí o dôležitosti prevencie. Tak ako je to bežné vo vyspelých krajinách, rozhodli sme sa v najväčšej zdravotnej poisťovni pripraviť osvetovú kampaň nad rámec našich zákonných povinností. Náš mediálny priestor sme sa rozhodli využiť na komplexnú osvetu verejnosti v oblasti prevencie, a to tak, aby sme oslovili nielen našich poistencov, ale aj celú verejnosť,“ povedala riaditeľka odboru marketingu a komunikácie VšZP Dominika Šulková.

Medzi najčastejšie emocionálne bariéry, pre ktoré sa ľudia vyhýbajú preventívnym prehliadkam patria strach a nedostatok času. Hlavným insightom kampane sa preto stali najčastejšie výhovorky dospelých, ktoré sú vložené do úst deťom. „Cieľom je donútiť dospelých zamyslieť sa nad tým, ako vyznievajú, a aký obraz nastávajúcej generácii o zdraví odovzdávajú,“ povedala manažérka oddelenia marketingu a nových médií Petra Matejka.

Koncept kampane Prevencia bez výhovoriek pre VšZP pripravila kreatívna agentúra MullenLowe GGK a produkciu zastrešil Protos Production. „Deti nám neraz vedia nastaviť zrkadlo. Využili sme to aj v tejto kampani založenej na reálnych výhovorkách dospelých. Dôvodov prečo neísť na preventívku je doslova milión a z detských úst znejú tieto dospelé vety o to bizarnejšie. Dúfame, že najmä rodičia a starí rodičia si aj vďaka tomu uvedomia, že preventívne kontroly robia nielen pre seba. Oceňujem aj chuť klienta podporiť i netradičné formáty, ktoré postupne predstavíme v tejto dôležitej kampani,“ povedal Vlado Slivka, kreatívny riaditeľ MullenLowe GGK.

Podkladom kampane sa stali alarmujúce dáta, ktoré hovoria, že viac ako 1,3 milióna dospelých Slovákov nemá absolvovanú prevenciu, a to napriek tomu, že zdravie ako životnú hodnotu si cenia veľmi vysoko. Kampani predchádzal rozsiahly prieskum v spoločnosti aj analýza interných dát. V oboch prípadoch sa potvrdilo, že situácia nie je dobrá, rastie chorobnosť aj mortalita práve z dôvodu zanedbávania vlastného zdravia.

Takto sa kampaň pripravovala:

„Točenie s deťmi je vždy veľká výzva, navyše v tomto prípade boli niektoré naozaj veľmi malinké. Tomuto faktu sme museli prispôsobiť aj spôsob natáčania, zjednodušiť zábery, aby nám neunikla žiadna dobrá herecká akcia. Nakoniec to však všetky deti zvládli výborne,“ povedal režisér Jonáš Karásek.

Súčasťou kampane bude okrem klasického nasadenia v televíziách, rádiu, printe či v online priestore, aj mikrosite na webe vszp.sk, ďalšie podporné CSR aktivity, ale aj celoročná súťaž o 100 zdravých cien.

VIZITKA KAMPANE: Preventívka bez výhovoriek

Klient: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Riaditeľka marketingu a komunikácia: Dominika Šulková
Marketingová manažérka: Petra Matejka, Katarína Ferenczová
Brand špecialista: Martina Žitná, Matúš Drien
PR manažérka: Eva Peterová

Kreatívna agentúra: MullenLowe GGK
Creative direction: Vlado Slivka
Art direction: Braňo Mladý, Ľuboš Kips
Copywriting: Vlado Slivka, Vlado Križan, Peter Rajčák, Denisa Pajkošová
Strategic management: Róbert Cyprich
Production management: Jozef Hupka
Account management: Marta Sekerková

Produkčná spoločnosť: Protos Productions
režisér: Jonáš Karásek
kameraman: Tomáš Juríček
producent: Barbara Kipsová
produkcia: Michal Torma
casting: Facebox
kostýmy: Jana Kočišová
make up: Mirka Balúchová/Zuzana Wittgruberová
set design: Branislav Mihálik
hudba: Matúš Široký/Viktor Hazard
strih: Matej Beneš
sound mix: K2zvuk
postprodukcia: Ekran