RPR: Reklama ČSOB aj na liek proti kašľu sú neetické

RPR: Reklama ČSOB aj na liek proti kašľu sú neetické

Televízny spot "Junior angin", bilbord s nahou ženou na propagáciu záložne, direct mail ČSOB a aj reklama na "najlacnejšie" SMS sú podľa Rady pre reklamu v rozpore s Kódexom etiky.

 

 

Direct mail „Váš úver na čokoľvek," ktorý rozposielala Československá obchodná banka, je v rozpore s etickým kódexom reklamy, rozhodli na svojom poslednom zasadnutí členovia Rady pre reklamu. Problémom je tento výrok: „Stačí jedna návšteva pobočky a úver na čokoľvek získate bez čakania, ručiteľa, bez založenia nehnuteľnosti a bez potvrdenia o príjme." Sťažnosť podal záujemca o úver, no banka mu ho zamietla z dôvodu „omylu pri poslaní ponuky všetkým zákazníkom, ktorí majú v ČSOB banke hypotéku."

Banka tvrdí, že má právo a aj povinnosť pri posudzovaní žiadosti klientov o spotrebiteľský úver zvážiť všetky skutočnosti súvisiace s poskytnutím úveru. A na základe toho môže žiadosť zamietnuť. „Na uvedenú skutočnosť mal zadávateľ poukázať aj priamo v reklamných mailoch, keďže tieto boli poslané už klientom banky, avšak pred ich posúdením, či konkrétny klient spĺňa podmienky na poskytnutie spotrebiteľského úveru za propagovaných podmienok," píše RPR.

Neetická reklama na liek pre deti

V rozpore s etickým kódexom je aj televízny spot: „Junior angin" od zadávateľa spoločnosti Bayer na propagáciu zdravotnej pomôcky proti bolesti hrdla. Problematický je výrok: „Deti nás milujú." Podľa rady reklama musí obsahovať aj výzvu na bližšiu konzultáciu o účinkoch s lekárom alebo lekárnikom. „Počas celej doby trvania spotu nebola výzva žiadnym spôsobom zobrazená, a to aj napriek tomu, že samotná dĺžka ako aj vizuálne spracovanie reklamy poskytovali priestor na jej zobrazenie."

Problematické najlacnejšie SMS

V rozpore s etickým kódexom sú aj informácie na stránke smspripomienky.sk, na ktorej spoločnosť Thom Software komunikuje najlepšie ceny za SMS na Slovensku v hodnote 0,08 €. „Využitie superlatívu „najlepšia cena SMS na Slovensku..." nie je možné považovať za opodstatnené a etické, pretože zadávateľ žiadnym spôsobom nepreukázal skutočnosti, na základe ktorých by mohla byť jeho cena SMS najlepšia, upozorňuje rada. Navyše jeden z mobilných operátorov umožňoval v čase zverejnenej reklamy zasielanie SMS za nižšiu cenu.

Rada za neetické označila aj reklamné letáky na záložne Breva, kde komisia nenašla súvis medzi vyobrazením nahej ženy s kontextom služiebe, ktoré záložňa ponúka.