Mimoriadny prejav Petra Pellegriniho pred voľbami (VIDEO)

Mimoriadny prejav Petra Pellegriniho pred voľbami (VIDEO) Foto: FB P. Pellegrini

S mimoriadnym prejavom vystúpil v podvečer moratória v RTVS premiér Peter Pellegrini.

Vážení spoluobčania,

pred dvoma týždňami sme demokraticky rozhodli, ktorí z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky postúpili do druhého kola. Už túto sobotu rozhodneme o tom, komu z nich sa napokon dostane cti zastupovať Slovenskú republiku navonok, veliť ozbrojeným silám Slovenskej republiky a vykonávať všetky ďalšie kompetencie hlavy štátu tak, ako ich pomenúva slovenská ústava.

Opäť vás chcem preto všetkých požiadať: Poďme v sobotu voliť a využime naše demokratické právo spolurozhodovať o tom, kto bude najbližších päť rokov hovoriť vo svete v mene celej našej krajiny, v mene Slovenska.

Vo svojom vystúpení pred prvým kolom volieb som si dovolil pomenovať hodnoty, ktoré by mal prezident vyznávať. Hovoril som o tom, že potrebujeme skúseného človeka, pripraveného od prvého dňa vo funkcii plnohodnotne vykonávať svoj mandát. Zdôraznil som, že dobrý prezident by mal mať silné sociálne cítenie a pochopenie pre problémy všetkých skupín občanov Slovenskej republiky. Mal by vnímať, že mnohé tradičné hodnoty sú na Slovensku hlboko zakorenené a ich spochybňovanie vnáša do spoločnosti zbytočný zmätok a rozdeľovanie.

A mimoriadne dôležité je aj to, aby ako jednu zo svojich zásadných úloh vnímal potrebu celospoločenského zmieru na Slovensku. Ak máme byť súdržnou a zjednotenou krajinou, musíme skončiť s delením na slušných a neslušných či dobrých a zlých. Všetci sme občanmi Slovenskej republiky s rovnakými právami a povinnosťami. Preto by mal byť nový prezident výrazným zmierovateľom spoločnosti, ktorá si v posledných mesiacoch prešla náročnými skúškami. Toto sú z môjho pohľadu hodnoty, ktoré by mal nový prezident vyznávať a mal by svojím doterajším životom dávať bez pochybností najavo, že je pripravený držať sa ich aj v najvyššej ústavnej funkcii.

Pri svojom nástupe do čela vlády som si pred rokom ako jednu zo zásadných priorít stanovil práve upokojenie nálady v spoločnosti. Po roku vládnutia môžem konštatovať, že sa nám tento cieľ podarilo do veľkej miery naplniť. Slovensko zvládlo svoje ťažké chvíle, plne rešpektujúc demokratické a ústavné rámce. Po tejto skúške sme sa mohli vo vláde i v parlamente sústrediť aj na ďalšie priority – napravenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a na výrazne väčšiu dynamiku v ekonomickej i sociálnej oblasti. Aj tu sa nám podarilo dosiahnuť za rok mnoho. Ako predseda vlády však veľmi privítam, ak dostane vláda v osobe prezidenta partnera, ktorý sa bude aktívne podieľať práve na napĺňaní týchto priorít. Potom budeme môcť byť ešte úspešnejší, súdržnejší a sebavedomejší aj v zahraničí.

Pri viacerých dvojkolových voľbách v minulosti sme boli svedkami toho, že neúspešní kandidáti v prvom kole vyslovili svoje odporúčanie či podporu pre kolo druhé. Teraz som však od nepostupujúcich kandidátov zaznamenal výroky, ktoré mali voličov od účasti na druhom kole odradiť. Nemyslím si, že takýto postoj je správny. Do druhého kola postúpili kandidáti, ktorí demokraticky dostali najvyššiu dôveru od ľudí. Bola by veľká škoda, ak by sme neprišli vysloviť svoj názor v druhom kole len preto, že náš favorit nepostúpil.

Ak má mať Slovensko silného prezidenta, potrebuje mať prezident silný mandát od ľudí. Ten bude tým silnejší, čím viac občanov príde v druhom kole rozhodnúť. Preto znova všetkých prosím: Príďme v sobotu k volebným urnám a nenechajme za seba rozhodovať iných.

Mnohé regióny Slovenska sa stále nepriblížili svojou životnou úrovňou k hlavnému mestu. V sobotu však budú mať jedinečné právo prehovoriť všetky slovenské regióny, nielen metropola. Nech je v tomto Bratislava pre Slovensko inšpiráciou, ako sa vedia zmobilizovať voliči, ak im ide o podporu konkrétneho kandidáta. Takýmto silným hlasom by mali v sobotu prehovoriť všetky kúty Slovenskej republiky.

Azda všetci dnes vnímame, že svet prechádza obrovskými zmenami. Prichádzajú nové technológie, mení sa štruktúra priemyslu, zanikajú mnohé tradičné povolania a vznikajú nové, ktoré sme si ešte pred niekoľkými rokmi nevedeli predstaviť. Investori sa dnes nanovo rozhodujú, kam upriamia svoju pozornosť s novými a modernými výrobami a kde ostanú len dožívajúce a neperspektívne časti. Je to proces, ktorý bude mať obrovský dopad na životnú úroveň každej jednej krajiny, na jej zamestnanosť a dlhodobú perspektívu. Voľbou hlavy štátu, ktorá dokáže hájiť dobré meno a záujmy Slovenska aj v zahraničí, preto v dnešnej dobe rozhodujeme aj o našom ďalšom živote, postavení Slovenska v Európe a vo svete a aj o našich peňaženkách.

Aj do politiky prichádzajú obrovské zmeny, keď o nových vládach či hlavách štátov rozhoduje najmä marketing a kampaň zameraná na emócie, kým skutočné hodnoty ostávajú v úzadí.

V sobotu však budeme rozhodovať o prezidentovi, ktorý povedie Slovensko v mimoriadne náročnom období. Na medzinárodnom poli, v spleti mnohých záujmov silných hráčov, bude stáť sám a sám bude musieť slovenské záujmy aj obhájiť. Tam už nepomôže marketing, nepomôžu anonymní poradcovia ani vzletné reči na domácej pôde. Bude to v tej chvíli len a len na ňom, či je dostatočne silný zabojovať za Slovensko a presadiť jeho národné záujmy.

Položme si preto otázku, ktorý z kandidátov má väčšie predpoklady bezpečne previesť svoju vlasť cez prah nových čias. Volíme prezidenta pre budúcnosť, hlavu štátu, za ktorú sa vo svete nebudeme musieť hanbiť a ktorá bude istotou v turbulentných časoch. Doprajme si preto chvíľu nerušeného rozmýšľania, využime moratórium na to, aby sme sa s odstupom a racionálne pozreli na to, ktorý z kandidátov najlepšie napĺňa predpoklady na skutočne kvalitného a silného prezidenta.

Vážení spoluobčania,

Prajem vám dobré rozhodnutie a Slovensku dobrého prezidenta. Ďakujem vám za pozornosť.