Coca-Cola HBC sa zaviazala byť uhlíkovo neutrálna najneskôr do roku 2040

Coca-Cola HBC (CCH) dnes oznámila záväzok dosiahnuť do roku 2040 čisté nulové emisie v celom svojom hodnotovom reťazci. Vedenie spoločnosti považuje uhlíkovú neutralitu a ochranu životného prostredia za neoddeliteľnú súčasť budúceho rastu firmy. Novými cieľmi rozšírilo svoj už skôr schválený plán zníženia emisií o ďalších 25 % do roku 2030 a v dekáde medzi rokmi 2031 a 2040 o ďalších 50 %. CCH zároveň rozšíri existujúce partnerstvá s dodávateľmi tak, aby svojimi cieľmi dokázala pokryť aj emisie pochádzajúce od tretích strán. Všade tam, kde nebude možné emisie úplne eliminovať, ich spoločnosť vyváži investíciami do iných opatrení na ochranu klímy, informuje spoločnosť v tlačovej správe.

„Tento záväzok je konečným cieľom cesty, na ktorú sme sa vydali pred mnohými rokmi. Snaha o dosiahnutie uhlíkovej neutrality je plne v súlade s našou filozofiou podporovať sociálno-ekonomický rozvoj našich komunít a pozitívne ovplyvňovať životné prostredie. Oboje je integrálnou súčasťou nášho budúceho rastu. Hoci ešte nemáme všetky odpovede, náš plán, výsledky a partnerský prístup nám dodávajú istotu, že to dokážeme,” uviedol Zoran Bogdanovic, CEO spoločnosti Coca-Cola HBC.