Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit

Najpopulárnejší spôsob TV príjmu na základe zmluvy je cez satelit Ilustr.foto Towercom

Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov.

Ku koncu roku 2015 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľov služby cca 1,85 milióna užívateľov.

Najviac - cca milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby.

Diváci mali na výber päť satelitných platforiem. Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bol káblový distribučný systém (tzv. „káblová televízia"). Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 440 tis. aktívnych prípojok, z toho 213 tis. bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C).

Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 283 tis. prípojok.

Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Občania majú možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T).