Panama Papers: Európsky parlament zriadil vyšetrovací výbor

Európsky parlament v stredu rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru, ktorý sa bude zaoberať panamskými dokumentmi, teda uniknutým súborom detailných informácií o spoločnostiach registrovaných v daňových rajoch a ich konečných vlastníkoch. Výbor preskúma možné porušenia a chyby pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ proti praniu špinavých peňazí, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom zo strany Európskej komisie a členských štátov.

"Boj proti daňovej kriminalite je mimoriadne dôležitý, inak môžu členské štáty, a Slovensko tiež, prísť o veľa peňazí z rozpočtu. Vytvárame preto výbor zložený zo 65 poslancov, ktorý prešetrí prípadné porušenia pravidiel EÚ týkajúcich sa prania špinavých peňazí a daňových únikov a do 1 roka od svojho vzniku príde s výsledkami," povedal poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

"Výbor nemá za úlohu nahradzovať orgány trestného konania národných štátov, ale identifikovať tie oblasti európskej legislatívy, ktoré túto problematiku nedostatočne ošetrujú. Očakávam, že závery vyšetrovania presne pomenujú kde a ako má prísť k náprave," uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Vyšetrovací výboru bude pozostávať zo 65 poslancov a konečnú správu predstaví do 12 mesiacov. Na mandáte novovytvoreného výboru sa dohodla 2. júna Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín v Parlamente).