Lajčák na výčitky ohľadom žalôb na novinárov odpovedal vlažne

Lajčák na výčitky ohľadom žalôb na novinárov odpovedal vlažne

Pred tromi týždňami OBSE reagovala kriticky na žaloby sudcov, ktorí žiadajú ospravedlnenia aj vysoké odškodné od denníka SME a Nového času. Ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka žiadala o vysvetlenie. Ten odpovedal formálne. AKTUALIZÁCIA: Pripájam celý list.

 


Organizácia OBSE mája začiatkom zverejnila vyhlásenie, v ktorom zástupkyňa OBSE pre slobodu médií Dunja Mijatović vyjadrila znepokojenie v súvislosti s aktuálnym prípadom, keď viacerí predstavitelia slovenskej justície žiadajú vysoké odškodné v súdnych sporoch proti médiám. Známy je prípad SME, keď denník musel zveejniť ospravedlnenie sudcovi za článok o poľovačke sudcu a osem žalób voči Novému času, ktorý písal o kauze Bonanno.

 

"Jednou z nenahraditeľných úloh médií je to, že nastavujú zrkadlo spoločnosti a informujú o veciach verejného záujmu. Verejní činitelia preto musia zniesť vyšší prah kritiky, a to aj z médií, "napísala Mijatović v liste, ktorý adresovala Lajčákovi.

Minister Lajčák poslal na list odpoveď. „V odpovedi komisárke OBSE zdôraznil svoje presvedčenie, že médiá hrajú nezastupiteľnú úlohu v demokratickej spoločnosti. Zároveň však upozornil, že existuje veľmi krehká hranica medzi slobodou prejavu a zásahom do osobnej integrity jedinca, čo okrem iného potvrdzujú aj nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva," povedal pre Omédiách.com Peter Susko, riaditeľ tlačového oddelenia MZV. "Lajčák v liste ubezpečil D. Mijatović, že Slovensko ako účastnícka krajina všetkých relevantných medzinárodných dohovorov o ľudských právach si plne ctí zásady slobody slova, ochrany práv jedincov ako aj nezávislého postavenia súdnictva," dodal Susko.

Niekoľko súčasných a bývalých sudcov, medzi ktorými je aj prokurátor a štyria sudcovia Najvyššieho súdu, požadujú náhradu škody vo výške 940 tisíc eur od Nového Času a jeho vydavateľa za fotky a videá publikované v júni 2011. V ďalšom prípade sudca Michal Truban žaluje denník Sme a požaduje 150 000 eur ako náhradu škody. Tvrdí, že článok zo septembra minulého roka o poľovačke poškodil jeho česť a narušil jeho súkromie.

"Podávanie žalôb a požadovanie odškodné, ktoré môže ohroziť existenciu médiá, môže vyvolať autocenzúru u novinárov a vydavateľov a znížiť tak pluralitu médií na Slovensku," upozornila Mijatović.
„Žaloby sudcov a prokurátorov v kauze Bonanno a rozsudok súdu v kauze sudcu Trubana voči denníku SME sú priamym ohrozením médií ako zástupcov verejnosti vo vykonávaní ich základných funkcií informovania verejnosti a kontroly verejnej moci," upozornil aj Slovenský výbor medzinárodného tlačového inštitútu IPI - IPI Slovensko.

AKTUALIZÁCIA:

Pipájam list Lajčáka komisárke:

Vážená pani Mijatovič,

ďakujem za Váš list z 2. mája 2013 a za Váš záujem o slobodu médií na Slovensku. Beriem na vedomie znepokojenia uvádzané vo Vašom liste, ktoré plne odrážajú povahu Vášho mandátu a osobnú angažovanosť v otázkach slobody médií v regióne OBSE.

Zdieľam Váš názor, že médiá zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v demokratickej spoločnosti, a že verejní činitelia musia strpieť vyššiu mieru kritiky zo strany verejnosti. Medzi slobodou prejavu a ochranou osobnej integrity je však úzka prepojenosť, ktorú okrem iného potvrdilo relevantné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva k článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vo vzťahu k prípadom spomínaným vo Vašom liste som tiež toho názoru, že odškodnenie by malo byť úmerné utrpenej ujme na dobrej povesti.

Rád by som Vás ubezpečil, že Slovensko ako zmluvná strana všetkých relevantných ľudskoprávnych dohovorov, napr. Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd plne rešpektuje vzájomné prepojenie slobody prejavu, ochrany osobnostných práv ako aj nezávislosti súdnictva.

Vážená pani Mijatovič,

využívam túto príležitosť, aby som Vás informoval, že otázka maximálnej možnej výšky odškodného v občianskoprávnych sporoch na ochranu osobnosti je jednou z tém diskutovaných na relevantných expertných fórach. Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že Vaše znepokojenia a očakávania týkajúce sa tejto otázky postúpim tiež relevantným slovenským orgánom.

S poďakovaním za Vašu ponuku spolupracovať v otázkach týkajúcich sa slobody médií sa teším na našu budúcu spoluprácu v tejto súvislosti.

S pozdravom

Miroslav Lajčák