Slovenská sporiteľňa pomáha ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine

Slovenská sporiteľňa pomáha ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine

Slovenská sporiteľňa pomáha ľudom trpiacim v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Najväčšia banka na Slovensku zrušila viaceré poplatky, k hraničnému priechodu umiesti bankomaty a súčasne ponúkne bezplatné otvorenie účtov. Navyše pripravuje byty, ktoré dá k dispozícii rodinám unikajúcim pred konfliktom.

 „Riešenia, ktoré ponúkame, majú za cieľ pomôcť tak obyvateľom Ukrajiny prichádzajúcim na Slovensko, ako aj neziskovým a humanitárnym organizáciám zapojeným do pomoci ľuďom,“ hovorí Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Zrušenie poplatkov

Slovenská sporiteľňa dočasne ruší nasledovné poplatky:

• za cezhraničné platby na a z Ukrajiny (účinné od 1. 3. 2022),

• za výbery z bankomatov Slovenskej sporiteľne kartami ukrajinských bánk (účinné v najbližších dňoch),

• za vedenie aj zverejňovanie transparentných účtov, na ktoré sa zbierajú peniaze na pomoc ľuďom na Ukrajine (účinné od 1. 3. 2022).

Bankomaty na hranici a účet zadarmo

Aby utečencom uľahčila prístup k hotovosti, Slovenská sporiteľňa umiestni dva bankomaty do blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Zároveň občanom Ukrajiny ponúka účet na rok zadarmo vrátane platobnej karty a internetbankingu. Účet je možné zriadiť v ktorejkoľvek pobočke, potrebný je platný doklad totožnosti.

Zjednodušenie darcovstva pre klientov

Do internetbankingu a aplikácie George pribudne nové tlačidlo, prostredníctvom ktorého budú môcť klienti jednoducho poslať finančný príspevok organizácii Človek v ohrození.

Byty pre rodiny utečencov

Spoločnosť Dostupný Domov, ktorá vznikla ako spoločný projekt Slovenskej sporiteľne, Nadácie Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding, pripravuje niekoľko desiatok bytov, v ktorých budú môcť získať ubytovanie rodiny unikajúce pred konfliktom.

Nadácia Slovenskej sporiteľne venuje 50 000 eur
Súčasne Nadácia Slovenskej sporiteľne venuje 50 000 € na pomoc ľuďom ohrozeným vojnou.
Nadácia zároveň zriadila transparentný účet Stojíme pri Ukrajine, prostredníctvom ktorého môžu pomôcť aj zamestnanci Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností. Doteraz sa na ňom vyzbieralo cez 15-tisíc eur.