Autorka mestských novín píše o vykrádaní

Autorka mestských novín píše o vykrádaní

Autorka malackých novín upozornila na webe malacky.sk, že nový bezplatný dvojtýždenník Naše Novinky „Vykráda mestské médiá." Zástupcovia týchto nových bezplatných novín to odmietajú.

 

 Periodikum Naše Novinky je dvojtýždenník a je distribuované zdarma, aktuálne v náklade 1 170 700 ks, do domácností a firiem v každom krajskom a okresnom meste na území Slovenskej republiky. "Náklad nie je konečný, sme len v začiatkoch nášho projektu...Tak ako každé printové médium, tak aj naše je financované z príjmov inzertných klientov," tvrdí Marcel Zahradár prokurista spoločnosti 14 news, ktorá noviny vydáva.

"V Malackách sa objavilo už druhé vydanie novín s názvom Naše Novinky. Noviny kopírujú články mestských médií bez tohto, aby nás vôbec kontaktovali," píše na webe malacky.sk šéfka mestských novín, ktorá je zároveň vedúca marketingového oddelenia mesta Michaela Janotová.

A pridáva príklady: "V prvom vydaní novín Naše Novinky zo 6. februára boli na druhej strane prekopírované články z mestských médií. Podpísané boli buď priamo našimi redaktormi, alebo boli články mierne zmenené a podpísané cudzím autorom, ktorý sa dokonca podpísal len skratkou. Podobne boli skopírované aj naše fotografie. Vrcholom všetkého bol článok na strane tri o Malackom kaštieli. Išlo o kópiu môjho článku a mojej tlačovej správy bez toho, aby bolo niekde spomenuté moje meno. Pod článkom je opäť podpísaný akýsi autor so skratkou Hor."

„Podobne vyzerá druhé vydanie novín z 20. februára. Na titulnej strane je môj článok s názvom Výročie významnej udalosti. Článok bol prevzatý z našej webovej stránky www.malacky.sk, skrátený a prepísaný do minulého času. Podobný článok sme uverejnili aj v Malackom hlase. Podobne pokračujú noviny aj na druhej strane. Sú tam články mestských redaktoriek Tatiany Búbelovej a Natálie Slobodovej."

 Odporúčame aj: Trh zaplavili nové noviny. Propagujú neznámu stranu TIP

Janotová tvrdí, že zástupca novín ani nikto iný z redakcie Naše Novinky nemal na to súhlas od nej ako vedúcej mestských médií, ani od primátora Malaciek. "Okrem tohto, že boli prevzaté články aj s podpismi autorov, došlo aj k prevzatiu článkov a ich podpísaniu iným autorom. Toto správanie považujem za hrubé porušenie autorského práva a novinárskej etiky," povedala pre Omédiách.com Janotová.

Naše Novinky: Máme súhlas od primátora

Zástupca spoločnosti 14news, ktorá noviny vydáva, prokurista Marcel Zahradár to odmieta. „Informácia uverejnená na www.malacky.sk o našej spoločnosti je zavádzajúca! Súhlas na používanie informácií z tohto webového portálu sme dostali od štatutára mesta Malacky - primátora. Nemali sme zapotreby žiadať o súhlas p.Janotovú..., tá je len zamestnancom MsÚ... Obsah tohto článku skúma právna kancelária zastupujúca našu spoločnosť. Po jej stanovisku zvážime ďalší právny postup v tejto veci."

Požiadali sme o stanovisko primátora, neragoval.

„Pána primátora Ondrejku som sa na vec pýtala až po tom, ako mi pán Zahradár telefonoval a reagoval na moju kritiku na Naše novinky (27.2.). Okrem toho, že sa mi vyhrážal, povedal, že mal súhlas od primátora. Bezodkladne som si to išla overiť. Pán primátor mi vysvetlil, že s pánom Zahradárom síce rokoval, ale súhlas na použitie našich článkov mu nedal. Zároveň pán primátor pozval pána Zahradára na stretnutie, na ktorom mu vysvetlil, že preberanie článkov z mestských médií musí riešiť so mnou ako vedúcou týchto médií. Odvtedy ma pán Zahradár nekontaktoval," povedala pre Omédiách.com v piatok Janotová.

Mestské médiá v Malackách sú síce mestské, pôsobia na Mestskom úrade v Malackách a sú platené z mestského rozpočtu, ale majú značnú mieru nezávislosti a vôbec nepodliehajú ovplyvňovaniu zo strany primátora mesta, dodala.