Slovensko čelí kritike za spôsob akreditácií novinárov na akcie EÚ

Slovensko čelí kritike za spôsob akreditácií novinárov na akcie EÚ Ilustr.foto: Omédiách.com

Medzinárodná asociácia novinárov (IPA) vydala vyhlásenie, v ktorom ostro kritizuje slovenské úrady za spôsob udeľovania akreditácií novinárom na neformálne stretnutia ministrov EÚ, ktoré sa konajú v Bratislave.

Bratislava neumožňuje akreditáciu krátko pred konaním akcií ale musia požiadať o všeobecnú akreditáciu 21 dní pred prvou akciou, ktorej sa chcú zúčastniť. Súčasne je potrebné sa na každú ministerskú schôdzku akreditovať zvlášť, a to najneskôr desať dní vopred. Akreditácie je možné len on-line.
IPA upozornila, že slovenské pravidlá na rozdiel od predsedníctva iných krajín neumožňujú vydať novinári akreditáciu priamo na mieste. Dodala, že minulý týždeň bol niekoľkými novinárom bez akreditácie nepovolený vstup do tlačového centra predsedníctvo v Bratislave, kde sa konajú aj tlačovej konferencie po ministerských schôdzkach.

"Neskoré akreditácie sú nevyhnutné pre novinárov, ktorí si nemôžu vždy naplánovať svoje aktivity týždne dopredu," uviedol prezident IPA Tom Weingärtner.

Ministerstvo zahraničných vecí v reakcii pre Omédiách.com oznámilo, že systém akreditácií zodpovedá momentálnym bezpečnostným požiadavkám a celkovej situácii v EÚ. Slovensko pripravovalo a prebralo predsedníctvo v čase zvýšenej teroristickej hrozby na území celej EÚ, po krvavých útokoch na civilistov v metropolách EÚ: Paríži a Bruseli.

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu, anticipovaný záujem stoviek novinárov z EÚ a celého sveta, ako aj vzhľadom na kapacitné možnosti, príslušné bezpečnostné zložky určili lehotu potrebnú na preverenie žiadateľov o akreditácie na maximálne tri týždne," povedal hovorca MZV Peter Stano.
Podľa jeho slov o tejto skutočnosti boli a sú všetci záujemcovia informovaní prostredníctvom upozornenia na webstránke SK PRES, kde sa o akreditácie žiada – a to už od 9. mája, teda v dostatočnom predstihu ešte pred začiatkom samotného predsedníctva. „Rovnako sme pred začiatkom predsedníctva v júni informovali API o tejto procedúre a nastavených lehotách," dodal.
Zároveň hovorca dodal, že aj keď niektorí novinári mali problém najmä pri neskorej žiadosti o účasť na podujatiach v Bratislave, drvivú väčšinu ťažkostí „operatívne riešili a vyriešili."

Pričom ministerstvo prisľúbilo väčšiu flexibilitu systému neskorých registrácií tak, aby sa skrátili čakacie lehoty na schválenie žiadostí zahraničných novinárov o registráciu na konkrétne podujatia.