O voľné rozhlasové frekvencie má záujem dvanásť vysielateľov

V jesennom výberovom konaní bude Rada rozhodovať o pridelení 55 frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie.

 

 

 

V stanovenej lehote do konca októbra o ne záujem prejavilo dvanásť uchádzačov: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Rádio KISS s.r.o., LOUD s.r.o., Rádio Šport s.r.o., Best FM Media spol. s r.o., C.S.M. group s.r.o., D. EXPRES, a.s., RTVS, Marek Petráš, MÉDIA MODRA, s.r.o., Rádio WOW s.r.o., GES Slovakia, s.r.o.

O frekvencie, na ktorých dnes vysiela Rádio LUMEN, sa uchádza len doterajší vysielateľ Rádio LUMEN, spol. s r.o. Rovnako tak o frekvencie Rádia KISS prejavil záujem iba ich aktuálny držiteľ – Rádio KISS s.r.o. Viacero záujemcov sa uchádza len o dve z novokordinovaných frekvencií – o frekvenciu 88,2 MHz Nitra požiadali Rádio WOW s.r.o. a LOUD s.r.o. a o frekvenciu 105,2 MHz Prešov majú záujem GES Slovakia, s.r.o. a LUMEN, spol. s r.o. O ostatné frekvencie výberového konania sa prihlásil vždy iba jeden uchádzač. Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 19. novembra 2012 od 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

 

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

 

Lokalita

Frekvencia

Žiadateľ

Verejné vypočutie

[MHz]

MARTIN

89,4

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

10:00 hod.

RUŽOMBEROK

89,7

ŽILINA – HRADISKO

89,8

SKALITÉ

90,6

PREŠOV – STRÁŽ

92,9

SNINA

93,2

BANSKÁ ŠTIAVNICA

93,3

TRENČÍN

93,3

ŠTÚROVO

93,5

BRATISLAVA – MESTO

93,8

KOŠICE

94,4

TOPOĽČANY

95,6

NITRA

95,7

SENICA

96,1

ZLATÉ MORAVCE

98,0

PRIEVIDZA

98,1

Rádio LUMEN, spol. s r.o.

10:00 hod.

TRNAVA

98,1

BARDEJOV

99,1

LEVOČA

99,8

STARÁ ĽUBOVŇA

99,8

BANSKÁ BYSTRICA –MESTO

102,9

ŠTRBSKÉ PLESO

102,9

MICHALOVCE

103,3

BREZNO

103,4

SKALICA

105,2

ČADCA

105,8

NÁMESTOVO

105,8

LUČENEC

106,3

ROŽŇAVA

106,3

ROŽŇAVA

89,0

Rádio KISS s.r.o.

12:45 hod.

PREŠOV – STRÁŽE

90,8

LEVOČA

92,6

SNINA

95,9

MICHALOVCE

97,0

MEDZILABORCE

97,8

STROPKOV

97,8

PREŠOV

104,1

DOMAŠA

104,2

KOŠICE

104,5

BANSKÁ BYSTRICA

98,7

Rádio Šport s.r.o.

10:15 hod.

BANSKÁ BYSTRICA

99,4

LOUD s.r.o.

10:30 hod.

BRATISLAVA

88,0

Best FM Media spol. s r.o.

10:45 hod.

BRATISLAVA

90,6

Best FM Media spol. s r.o.

10:45 hod.

BRATISLAVA

106,1

C.S.M. group s.r.o.

11:00 hod.

MARTIN

95,4

D.EXPRES, a.s.

11:15 hod.

MICHALOVCE

93,9

RTVS

11:30 hod.

MICHALOVCE

102,7

Marek Petráš

11:45 hod.

MODRA

106,1

MÉDIA MODRA, s.r.o.

12:00 hod.

NITRA

88,2

LOUD s.r.o.

10:30 hod.

Rádio WOW s.r.o.

12:15 hod.

PREŠOV

92,0

LOUD s.r.o.

10:30 hod.

PREŠOV

105,2

GES Slovakia, s.r.o.

12:30 hod.

LUMEN, spol. s r.o.

10:00 hod.

ROŽŇAVA

95,3

LOUD s.r.o.

10:30 hod.

TREBIŠOV

91,0

Marek Petráš

11:45 hod.

MALACKY

99,7

Best FM Media spol. s r.o.

10:45 hod.

STUPAVA

105,6

Best FM Media spol. s r.o.

10:45 hod.