Stanovisko Asociácie nezávislých producentov k trestnému stíhaniu režisérky Zuzany Piussi

Kritický dokumentárny film a investigatívna publicistika je súčasťou každej kinematografie v zdravej spoločnosti.

Autori, ktorí pracujú na spoločensky závažných témach, majú možnosť použiť inštitút skrytej, či nevedomej kamery a nie sú povinní žiadať o súhlas so zverejnením záznamu konania osoby, na ktoré sa vzťahuje definícia verejne činnej osoby. A to predovšetkým v prípade, ak záznam súvisí so zneužitím právomocí, či neetickým konaním onej osoby. Tieto pravidlá sú ukotvené v etických kódexoch novinárskych združení a okrem iného i v etickom kódexe pracovníkov britskej verejnoprávnej televízie BBC.

 

 

Žaloba a trestné oznámenie sudkyne Heleny Kožíkovej na režisérku filmu NEMOC TRETEJ MOCI je útokom na slobodnú kontrolu moci. Sudkyňa, v čase nakrúcania podpredsedníčka Súdnej rady SR, ako verejný činiteľ, musí zniesť záujem verejnosti o jej bezúhonnosť.
Režisérka svojim filmom nastavuje autentické zrkadlo práve tejto "bezúhonnosti" súdnej moci na Slovensku.
Konanie režisérky bolo oprávnené, správne a potrebné vo verejnom záujme.
Sudkyňa Kožíková označila svoju smrteľne chorú kolegyňu za účelovo chorú (simulantku) a Súdna rada, ktorej bola pani Kožíková podpredsedníčkou, postihla takto označenú sudkyňu aj finančne. Tesne pred jej smrťou...
Podozrenie, že išlo o pomstu za neochotu súdiť podľa "odporúčania", t.j. zaujato, neslobodne, nespravodlivo...je vysoko dôvodné na skúmanie v celospoločenskom záujme. Ak podpredsedníčka súdnej rady nie je ochotná vysvetliť dôvody svojho konania verejne, cez médiá, ktoré sa dožadujú odpovede, autor má právo hľadať tieto odpovede aj spôsobom, aký použila režisérka Zuzana Piussi.
Fakt, že polícia podnet sudkyne Kožíkovej po preskúmaní nezamietla, ale začala vo veci trestné stíhanie, vypovedá aj o „zdraví" dozorujúcej prokuratúry.
Snaha zastrašiť a umlčať tých, ktorí nastavujú zrkadlo, je totalitným rezíduom.
V demokratickej krajine nie je možné prenasledovať a trestať autorov, umelcov, novinárov, alebo radových občanov, ktorí sa rozhodli kriticky vyjadriť k stavu vecí verejných. Ako producenti budeme vždy kritických tvorcov brániť a vytvárať im podmienky pre ich prácu.
Ak sa proti tejto svojvôli spoločnosť nepostaví, vymknutie sa moci spod demokratickej kontroly bude na Slovensku dokonané.
Po viac ako 20 rokoch slobody nám hrozí aj vinou "nemoci tretej moci" karikatúra slobody.

za Asociáciu nezávislých producentov
Mário Homolka, prezident
www.asociaciaproducentov.sk