Stanovisko ministra vnútra k obvineniu policajného prezidenta

Minister vnútra postup Krajskej prokuratúry v Bratislave akceptuje. Ako však v minulosti uviedol, Prezident Policajného zboru nezastavil činnosť tímu vyšetrovateľky ÚIS, ale len činnosť zásahovej jednotky, ako jednej z častí tímu. Vedúca tímu ÚIS mala na vykonávanie zadržiavacích úkonov vyčlenené adekvátne sily a prostriedky Úradu inšpekčnej služby. Ich činnosť nebola rozhodnutím prezidenta žiadnym spôsobom ovplyvnená.

Na základe informácií, ktoré ministrovi vnútra poskytli dočasne poverený riaditeľ ÚIS ako aj Prezident Policajného zboru plne akceptoval ich rozhodnutia a je presvedčený, že boli správne a boli vykonané preto, aby nemohlo dôjsť k spochybňovaniu činnosti špeciálneho tímu ÚIS pri vykonávaní spomínaných procesných úkonov. Minister vnútra je plne presvedčený, že ak by dočasne poverený riaditeľ ÚIS a Prezident PZ nepostupovali tak, ako postupovali, bola by činnosť tímu spochybňovaná. Z doposiaľ známych skutočností ako aj písomných dokumentov vyplýva, že za zmarenie akcie pravdepodobne nesie priamu zodpovednosť vedúca tímu a preto boli aktivované všetky dostupné kontrolné mechanizmy ministerstva vnútra.

Vzhľadom na to, že uznesenie o vznesení obvinenia prezidentovi Policajného zboru nebolo ešte oficiálne doručené služobnému úradu, služobný úrad nepripravuje rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby policajta.