Stanovisko RTVS k relácii Správy a komentáre s Jánom Čarnogurským

Stanovisko RTVS k relácii Správy a komentáre s Jánom Čarnogurským Ilustr. foto: Omediach.com

Vedenie RTVS poskytlo webu Omediach.com stanovisko k relácii Správy a komentáre zo dňa 22. 2. 2022. Z neho vyplýva, že RTVS v dezinformáciách Jána Čarnogurského, ktoré odzneli vo vysielaní, nevidí problém. Ani v tom, že moderátorka na nepravdivé informácie Čarnogurského nereagovala. Prinášame celé stanovisko:

RTVS zdôrazňuje, že kroky Ruskej federácie v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine vníma ako akt porušenia medzinárodného práva. Spravodajstvo RTVS monitoruje situáciu ohľadom eskalácie konfliktu na rusko-ukrajinských hraniciach a informuje verejnosť počas celého dňa vo všetkých spravodajských reláciách – Ranné Správy, Správy o 12, Správy o 16, v hlavnom večernom spravodajskom bloku aj v nadväzujúcej relácii Správy a komentáre. Relácia RTVS Správy a komentáre sa v utorok 22. februára komplexne venovala aktuálnej situácii na Ukrajine a eskalácii napätia na rusko-ukrajinskej hranici. Súčasťou relácie bolo niekoľko reportáží a moderátorka viedla rozhovor k danej téme s viacerými hosťami – odborníkom na medzinárodné právo Lukášom Marečkom, bývalým náčelníkom Generálneho štábu Armády ČR Jiřím Šedivým a Jánom Čarnogurským, expremiérom a bývalým ministrom spravodlivosti, ktorý je v súčasnosti predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti. Téma bola poňatá komplexne a RTVS avizovala aj pokračovanie analýzy situácie v spravodajstve počas nasledujúcich dní.

Podrobnosti: RTVS klesla s Jánom Čarnogurským na úroveň prokremeľskej RT

V rámci vyváženosti sa snažíme o komplexný názorový pohľad na každú tému, uvedenie všetkých informácií do kontextu a samozrejme o vyvracanie nepravdivých tvrdení a ich konfrontáciu s overiteľnými faktami. Pri výbere respondentov dbá RTVS na zastúpenie rôznych názorových spektier a vedomá a cielená cenzúra vybraných respondentov je pre verejnoprávnu inštitúciu neprípustná. RTVS si ctí slobodu práce v redakcii spravodajstva a publicistiky a generálny riaditeľ nijakým spôsobom nezasahuje do výberu tém a respondentov v reláciách a reportážach. To je v plnej kompetencii vedenia sekcie spravodajstva a publicistiky ako aj editorov. Zároveň vnímame rozporuplné reakcie a komentáre odbornej aj laickej verejnosti k tejto téme v relácii Správy a komentáre odvysielanej 22. februára a vzniknutou situáciou sa zodpovedne zaoberáme.

RTVS odmieta hrubý nátlak a zasahovanie do slobody tvorby verejnoprávneho média zo strany niektorých politikov, vrátane Kristiána Čekovského, ktorý sa s RTVS dodnes súdi za nepredĺženie redaktorskej zmluvy v roku 2018, a teda je v priamom konflikte záujmov. RTVS nebude komentovať konkrétne vyjadrenia politikov k vzniknutej situácii. Zároveň však chceme zdôrazniť, že nesúhlasíme s tým, aby bola verejnoprávna televízia nástrojom na získavanie politických bodov a v súčasnej spoločenskej situácii považujeme politickú angažovanosť v tejto veci za neadekvátnu.