Ako postupovať pri pozitívnom teste na COVID-19, aktuálne informácie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil informácie, ako presne postupovať, keď máte pozitívny test na COVID-19:

Naďalej platí, že osoba s príznakmi ochorenia má zostať doma, kontaktovať lekára, neohrozovať svoje okolie a vyliečiť sa. Stále je totiž účinná vyhláška k domácej izolácii (https://bit.ly/domaca-izolacia).

Po pozitívnom teste na COVID-19 je nutné absolvovať 5-dňovú domácu izoláciu. Ak po jej uplynutí nepociťujete príznaky ochorenia, môžete izoláciu ukončiť. Všade na verejnosti ste však povinní mať nasledujúcich 5 dní riadne nasadený respirátor.
Obyvateľom sú naďalej dostupné samotesty na COVID-19, o pozitívnom výsledku je podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR naďalej potrebné informovať ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe, aj napríklad o tom, či je potrebné vyšetrenie metódou PCR.

Spolu s platnými vyhláškami o domácej izolácii a povinnom prekrytí horných dýchacích ciest v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach (https://bit.ly/prekrytie-HDC), rovnako naďalej platia odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR k prekrytiu dýchacích ciest a aj pre činnosť prevádzok a organizovanie hromadných podujatí.

Tieto materiály s odporúčacím charakterom sme vydali ihneď po zrušení veľkej časti povinností v týchto oblastiach:
➡ Odporúčania k prekrytiu horných dýchacích ciest (https://bit.ly/odporucania-prekrytie-HDC)
➡ Odporúčania k činnostiam prevádzok a k organizovaniu hromadných podujatí (https://bit.ly/usmernenie-tabory)
Pravidelné dôkladné umývanie rúk (resp. dezinfekcia, ak nie je možné umyť ruky vodou a mydlom) a dôsledné vetranie interiérov už majú byť základným štandardom.