Spoločné stretnutie televíznych a rozhlasových vysielateľov

Spoločné stretnutie televíznych a rozhlasových vysielateľov Foto: Tamara Števulová

Dňa 23. novembra sa uskutočnil kongres členov ARS, ktorý večer pokračoval recepciou.

Po vzniku dvoch asociácií televízni a rozhlasoví vysielatelia plánovali spoluprácu na spoločných témach, jednou z nich je i spoločná recepcia, na ktorú pozývali nielen rádioví vysielatelia združení v ARS, ale i televízni vysielatelia združení v ATVS. Ich členovia sa stretli a porozprávali s ľuďmi, ktorí sú pre fungovanie trhu, na ktorom súkromní vysielatelia pôsobia, veľmi dôležití, k príjemnej atmosfére prispeli PEPPER MOON TRIO a klavírno-husľové duo. Recepciu moderoval Matúš Krnčok, ktorý v Rádiu Expres moderuje popoludňajšia show a v TV Markíza moderuje Teleráno.

Hosťom sa na recepcii prihovorili: Ivan Antala, prezident ARS, generálny riaditeľ Bauer Media Audio Slovakia a Marcel Grega, predseda predstavenstva ATVS, generálny riaditeľ JOJ Group.

V príjemnom prostredí na 30-ročnú históriu zaspomínala Zuzana Mistríková, ktorá stála pri založení Asociácie nezávislých rozhlasových staníc (ANRS), ktorej prvým prezidentom bol Andy Hryc. Na históriu zaspomínala aj jedna z prezidentiek ANRTS Eva Babitzová.

Foto: Tamara Števulová

Tento rok, 15. decembra, uplynie 30 rokov od založenia ANRS. Začalo to v pred tridsiatimi rokmi, kedy prvých sedem držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie na Slovensku založilo Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc. Koncom roku 1997 sa táto asociácia transformovala na Asociáciu nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), a to tým, že do nej umožnila vstúpiť i súkromným terestriálnym televíziám. V roku 2020 si televízni vysielatelia založili ATVS a rozhlasoví pokračujú vo svojej histórii v ARS.