Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND už 15. júna

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND už 15. júna Foto: SND/VŠMU

Už tradične, od roku 2014, sa na záver akademického roka a divadelnej sezóny spájajú dve inštitúcie v inšpirujúcom projekte, akým je Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND. Tento rok sa koná vo štvrtok 15. júna 2023 o 19.00 v novej budove SND.

Program Večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND ako prezentácie záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty/HTF VŠMU sa bude aj tento rok vyznačovať dramaturgickou pestrosťou, rôznorodosťou a kvalitou umeleckej interpretácie. Popri už skúsených tvorcoch z radov pedagógov a študentov ako Stanislav Marišler, Róbert Kováč, Kristína Paulin a Hana Vidová sa predstavia aj nádejné choreografky Margaréta Štofčíková, Nela Rusková a ďalší. V rámci programu sa návštevníci dozvedia aj zaujímavosti o štúdiu na katedre, jeho špecifikách a o možnostiach, ktoré študentom ponúka.

Prezentácia na pôde profesionálnej scény Slovenského národného divadla je veľkou výzvou uplatniť pohybovú invenciu a príležitosťou objaviť pre slovenský tanec nové talenty. Vo vzájomnej spolupráci SND a VŠMU sa tak vytvárajú predpoklady prepojenia štúdia a profesionálnej praxe.

„Tanečné umenie má mnoho podôb, ale každá z nich má schopnosť dotknúť sa našich citov, prebudiť našu predstavivosť, preniesť nás bližšie k sebe samému. Taneční umelci sa dlho a náročne pripravujú na svoju kariéru, ktorá je však krátka. Cesta vzdelávania je pre nich možnosťou osobného rozvoja a uplatnenia po skončení kariéry, ktorá im zabezpečí budúcnosť a tanečnému umeniu kvalitných odborníkov a tvorcov, ktorí budú rozvíjať tanečné umenie a vychovávať budúce generácie. V tom je úloha Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU na Slovensku jedinečná,“ charakterizuje projekt a jeho význam Miroslava Kovářová, vedúca Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.

Ako interpreti tohto krehkého umenia, ktoré vyžaduje veľkú fyzickú i psychickú silu, sa spolu so študentmi Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU predstavia sólisti a zbor Baletu SND, členovia SĽUK-u, súbor Vienok a ďalší hostia.

Pozývame vás na oslavu tanca a podporu mladých choreografov a tanečníkov, na Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND do Sály činohry v novej budove SND vo štvrtok 15. júna 2023 o 19.00 hod.