8 dôveryhodných zbierok, cez ktoré sa dá pomôcť ľuďom v zaplavenej Chersonskej oblasti

8 dôveryhodných zbierok, cez ktoré sa dá pomôcť ľuďom v zaplavenej Chersonskej oblasti Foto: UNICEF/Filippov

Slovenské humanitárne organizácie, združené do platformy Ambrela*, začali okamžite po prijatí správy o zničení Kachovskej priehrady s plánovaním a koordinovaním distribúcie humanitárnej pomoci do Chersonskej oblasti. O pár dní k núdznym dorazili prvé kamióny s pitnou vodou, potravinami a hygienickými potrebami. Vyhlásených je osem zbierok pomoci ľuďom na Ukrajine.

Po minulotýždňovom zničení hrádze na rieke Dneper v ukrajinskom meste Nova Kachovka zostalo viac ako 17-tisíc ľudí v núdzi. V zaplavenej oblasti zostalo bez pitnej vody viac ako 200-tisíc ľudí. Slovenské humanitárne organizácie sa rozhodli tamojšiemu obyvateľstvu poskytnúť urgentnú pomoc a organizujú aj zbierky.

V súvislosti s ukrajinskou krízou vyhlásili charitatívne organizácie tieto zbierky pomoci:

• ADRA SLOVENSKO: https://www.adra.sk/ako-pomahame/vo-svete/ukrajina/
• ČLOVEK V OHROZENÍ:⁠ https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/
• MAGNA: https://www.magna.org/countries/ukrajina/
• NADÁCIA INTEGRA: https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/
• SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA: https://charita.darujme.sk/kamion-do-chersonu/
• SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA: https://caritas.sk/ukrajina/
• STEP IN: https://step-in-project.org/ukraine/
• UNICEF SLOVENSKO: www.unicef.sk/ukrajina 

V prvých hodinách bolo najdôležitejšie nasadenie záchranných a vyslobodzovacích jednotiek, poskytnutie dočasného prístrešia, no po klesnutí hladiny vody sa potreby obetí tejto humanitárnej a ekologickej katastrofy zmenia. „Koncom týždňa naše organizácie posielali do zasiahnutých oblastí prvé dodávky humanitárnej pomoci (prevažne balenú pitnú vodu) a distribuovali ju núdznym. V teréne pomáhajú hneď ôsmi členovia a pozorovatelia Ambrely, menovite: ADRA Slovensko, Človek v ohrození, MAGNA, Nadácia Integra, Slovenská katolícka charita spolu so Spišskou katolíckou charitou, STEP IN a UNICEF Slovensko,“ uvádza výkonný tajomník platformy, Daniel Kaba.

V zaplavenej oblasti zostalo bez pitnej vody viac ako 200-tisíc ľudí. Člen organizácie Človek v ohrození spolu so sesterskou organizáciou Člověk v tísni už na mieste distribuuje 120-tisíc litrov pitnej vody, nádrže na vodu a tisíc kusov hygienických balíčkov pre ľudí, zasiahnutých katastrofou. ⁠Ďalšie dve členské organizácie, ADRA Slovensko a Slovenská katolícka charita, vypravili prvé kamióny s pitnou vodou pre postihnutú Chersonskú oblasť. Okrem prístupu k vode je nevyhnutné zabezpečiť miestnemu obyvateľstvu aj potraviny a hygienické potreby. Tie už zo svojich skladov distribuujú napríklad dobrovoľnícke tímy zo Spišskej katolíckej charity.

Koordinátor pre humanitárne katastrofy Človeka v ohrození, Marián Cehelník, uvádza, že „dôležitá bude distribúcia hygienických potrieb, ktoré predídu vzniku plesní, a tiež ventilátorov, ktoré urýchlia sušenie príbytkov“. Správca Nadácie Integra, Allan Bussard, zasa pripomína, že „mnoho núdznych je aj v okupovaných oblastiach, kde bolo náročné zasahovať už aj pred povodňou. Miestni partneri však našli kapacity na nasmerovanie materiálnej humanitárnej pomoci aj do kritických miest“. 

Na Ukrajine pôsobia aj ďalšie tri humanitárne organizácie Ambrely (STEP IN, MAGNA a UNICEF), a to najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej podpory. Na vlakovej stanici v Chersone bolo zriadené centrum Spilno, kde sa deti môžu v bezpečí hrať. Mobilné tímy UNICEF-u a partnerov sú rozmiestnené aj na ďalších vlakových a autobusových staniciach v Chersonskej oblasti, kde distribuujú pomoc.

*Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku tri desiatky prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely od februára 2022 koordinuje Pracovnú skupinu humanitárnej pomoci (PS HP) Ukrajine a tzv. humanitárny koridor, ktorý za účelom distribúcie využívajú členovia PS HP na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa. Za prvý rok vojny dokázali slovenské humanitárne organizácie na pomoc ľuďom z Ukrajiny vyzbierať až 16,8 mil. eur a prepraviť tam humanitárnu pomoc minimálne v hodnote 22 mil. eur.