Exministerka z čiernej éry ochrany prírody sa vracia na scénu

Ministerka Gabriela Matečná, spoluzodpovedná za prehratý súd s Európskou komisiou kvôli nedostatočnej ochrane hlucháňa, nastupuje k Tarabovi na Ministerstvo životného prostredia na miesto štátnej tajomníčky.

Po sérii personálnych prešľapov Tarabovho ministerstva počas prvých 100 dní vlády* prichádza ďalšie personálne zlyhanie.

Na vedúcu pozíciu 3. štátneho tajomníka má nastúpiť bývalá ministerka za SNS Gabriela Matečná, ktorá je priamo spoluzodpovedná za prehratý súd s Európskou komisiou kvôli nedostatočnej ochrane hlucháňa. Za prehratý súd Slovensku hrozia miliónové pokuty. Tieto zatiaľ Slovensko neplatí, pretože bývalé vlády predložili plán opatrení, ktoré majú ničenie biotopov hlucháňa zastaviť.

“Ministerku Matečnú sme opakovane upozorňovali na možnosť hroziacej žaloby zo strany Európskej komisie. Matečná bola ministerkou medzi rokmi 2016 a 2020 a vytrvalo ignorovala výzvy mimovládnych organizácií na zastavenie ťažby v hlucháních  biotopoch. Slovensko v dôsledku ich ničenia prehralo súdny spor s Európskou komisiou. Rozsudok bol vydaný v roku 2023 a v článku II jasne ukazuje, že k ťažbe dochádzalo počas pôsobenia ministerky Matečnej”, pripomína Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les.

Ťažbu v hlucháních biotopoch často realizovali podniky priamo v kompetencii Matečnej, napríklad v hlucháňom biotope ťažil v roku 2019 štátny podnik Lesy SR v Nízkych Tatrách či Štátne lesy TANAP-u v hlucháních biotopoch oravskej časti Tatier.
Iniciatíva My sme les viackrát upozorňovala a podala podnety na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v súvislosti s ťažbou v chránených biotopoch hlucháňa štátnymi podnikmi spadajúcimi pod Matečnej rezort. Počet hlucháňov v chránených vtáčích územiach klesol v rokoch 2004 až 2019 takmer o 50 percent.

Minister Taraba mal možnosť ukázať, či to s dobrým hospodárením v jeho rezorte myslí vážne. Zamestnanie človeka na významnej pozícii štátneho tajomníka, ktorý svojím nekonaním riskoval udelenie miliónovej pokuty Európskym súdnym dvorom je však dôkazom straty kontroly nad dianím v jeho rezorte.

“Európska únia dnes veľmi pozorne sleduje dianie v environmentálnej oblasti na Slovensku a špeciálne s ohľadom na hlucháňa. Nominácia osoby spoluzodpovednej za jeden z najfatálnejších prešľapov v histórii ochrany prírody na Slovensku povedie z pohľadu Európskej únie k podstatnému naštrbeniu dôvery vo vedenie rezortu životného prostredia”, uzatvára Ondrej Kameniar.

* dosadenie pytliaka Petra Olexu na čelo TANAP-u či vinára Ondreja Vodu, okresného predsedu SNS na post riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva sú len najvypuklejšie prípady