Pozor! Cestovné poistenie pre územie Izraela a Palestíny neplatí

UNIQA pripomína, že vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela a Palestíny, ktorá vznikla v dôsledku vojnového konfliktu, nie je možné klientom cestujúcim do týchto krajín garantovať zaistenie asistenčných služieb. Z tohoto dôvodu cestovné poistenie pre dane krajiny nie je účinné.

Do týchto krajín neodporúča cestovať ani Ministerstvo zahraničných veci SR.

Poistenie nie je možné poskytnúť klientom ani v prípade cesty do Iránu. Dôvodom je nielen zhoršená bezpečnostná situácia v krajine ale aj medzinárodné sankcie, ktoré sú uvalené na túto krajinu. Kvôli sankčnej klauzule, ktorú máme uvedenú na poistných zmluvách, preto nie je možné poskytnúť klientom poistnú ochranu ani poistne plnenie.