Stanovisko Asociácie hovorcov Slovenska k ingnorácii Denníka N zo strany vlády aj hovorcov

Podľa našich informácií v tomto prípade nešlo o rozhodnutie hovorcu alebo inej osoby zodpovednej za komunikáciu s médiami, preto Asociácia hovorcov Slovenska (AHS) nie je kompetentná ho hodnotiť, komentovať alebo inak naň reagovať.

Členstvo v AHS je dobrovoľné a jej členovia sa riadia Etickým kódexom AHS, ktorý by mal inšpirovať aj nečlenov. Etický kódex nepredpisuje spôsoby konania hovorcu pre každú situáciu. Pri uplatňovaní zásad práce hovorcu v nepredvídateľných situáciách má hovorca priestor na vlastný úsudok. Každý člen Asociácie hovorcov Slovenska je sám zodpovedný za uplatňovanie zásad pri svojej práci.

V prípade podnetu a potvrdeného zistenia, že niektorý z členov AHS konal v rozpore s etickým kódexom AHS, bude jeho konanie posudzovať Rada AHS v zmysle štatútu asociácie (Rada AHS prebrala kompetencie po zrušenej Etickej komisii).

Podľa informácií AHS to však nebol tento prípad."