Nový Čas: Železného sme nezneužili

Nový Čas: Železného sme nezneužili Foto: Ringier A.S.

Olympijský víťaz Jan ŽELEZNÝ poskytol denníku NOVÝ ČAS vyjadrenia ku kauze heliportu pri Liptovskom Mikuláši prostredníctvom svojho spoločníka Františka Zmoraya. Zmoray sprostredkoval redaktorke denníka NOVÝ ČAS zásadné nesúhlasné stanovisko Železného s heliportom a jeho podporu iniciatívy bojujúcej proti tomuto projektu rušiacemu pokojné prostredie, okrem iného aj v rybárskej osade, kde Železný investoval. Preto sa denník NOVÝ ČAS ohradzuje proti neprimeranej reakcii mesta Liptovský Mikuláš, podľa ktorej mal denník NOVÝ ČAS Železného zneužiť.

Rovnako neobstojí manipulatívne tvrdenie mesta Liptovský Mikuláš, podľa ktorého súčasný primátor mesta Ján Blcháč heliport neschválil. Blcháč ako zástupca mesta dňa 29.01.2015 podpísal s investorom heliportu, spoločnosťou Cyrila Fogaša ELAN, s.r.o. dohodu, v ktorej sa zaviazal najneskôr do 05.02.2015 zadať úlohy pre svojich podriadených úradníkov tak, aby mohol investor zrealizovať projekt heliportu ( údajne za účelom odvrátenia hroziacej škody ). Ako inak, ako schválenie, takýto úkon vnímať ? Blcháč bol dokonca tak ústretový, že uznal, že mesto Liptovský Mikuláš spôsobilo investorovi škodu. Ten ju vyčíslil vo výške viac ako 2,7 mil. Eur ! Z dohody nie je zrejmé, ako Blcháč výšku škody preveril, keď žiadny súd o nej nerozhodoval.

Denník Nový Čas sa preto bude kauze ďalej venovať.