Markízu potrestali za reportáž o posudku pri kauze CT

Markízu potrestali za reportáž o posudku pri kauze CT Reprofoto Markíza

Odborníci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu v príspevku Markízy problém nenašli. Členom rady odporúčali zastaviť správne konanie. Rada opäť rozhodla inak. Markíza označil ich požiadavku za obsurdnú. 

 


Televízia Markíza dostala na poslednom zasadnutí Rady upozornenie na porušenie zákona. Podľa členov rady televízia v príspevku Televíznych novín Spor o rozsudok z 20. aprílla nedodržala ustanovenie zákona o objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov.

Reportáž bola o posudku, ktorý potvrdil predražený nákup v kauze CT a o dianí po tom, čo Generálna Prokuratúra SR zrušila obvinenia voči všetkým obvineným v kauze, nakoľko znalecký posudok bol označený za nepreskúmateľný.

„Autor posudku, pre ktorý prokuratúra zrušila všetky obvinenia v kauze piešťanského CT-čka verejne prehovoril. Posudok, ktorý potvrdil predražený nákup, je podľa neho úplne v poriadku. Rappera Ega a bývalú riaditeľku nemocnice zbavili obvinení pre nekvalitný znalecký posudok. Tak to tvrdí prokuratúra. Vypracoval ho šéf znaleckého ústavu, ktorý ale s prokuratúrou nesúhlasí. Podľa neho je v ňom všetko v poriadku," začala moderátorka a redaktor Lukáš Zuzelka priniesol stanovisko autora posudku Gistáva Kasanického: „Je dobrý. Ja si samozrejme za naším posudkom stojím. Znovu opakujem, je plne preskúmateľný. Stojíme si za tým." Kasanický cenu piešťanského CT-čka porovnával s cenami v Čechách, kde rovnaký prístroj kúpili o takmer pol milióna eur lacnejšie. Podľa prokuratúry je porovnávanie s Českom nesprávne a ceny mal sledovať na slovenskom trhu."

Markíza odvysielala aj stanovisko ministra zdravotníctva, poslanca Zelníka a hovorkyne Generálnej prokuratúry Andrey Predajňovej, ktorá okrem iného povedala: „A nie je vylúčené, že po doplnení dokazovania a po odstránení pochybností bude opätovne vznesené obvinenie." Čo v závere príspevku poslanec OĽaNO-NOVA Alan Suchánek, ktorý na kauzu upozornil, zhodnotil že prípad je už dávno rozhodnutý: „A nedá sa to vnímať nijako ináč, ako tak, že sa to dáva pod koberec."

Dôvod prečo Rada začala správne konanie na základe anonmného podnetu je že televízia „nekonfrontovala a nezabezpečila stanovisko dotknutej strany, ktorou bola GP SR." Čiže že nedala priestor opäť na vyjadrenie hovorkyni Generálnej prokuratúry.

Televízia v svojom stanovisku pre radu napísala, že si zákonnú povinnosť splnila a upozornila Radu, že GP SR dostala v príspevku priestor reagovať a vyjadriť sa ku všetkých podstatným informáciám, ktoré odzneli v príspevku. Televízia považuje za absurdnú požiadavku, aby muselo prísť k odvysielaniu výroku hovorkyne GP SR až po výroku pána Suchánka. Postup Rady považuje za formalistický a neprimeraný.

Členovia rady, ktorý sú volení poslancami NR v parlamente, sa rozhodli potrestať televíziou – sankoiu upozornením na porušenie zákona.

Paradoxne opäť odborníci z kancelárie rady, ktorý príspevok analyzovali, navrhli správne konanie zastaviť a príspevok dokonca pochválili (vyberáme z podkladov kancelárie na rokovanie):


Máme za to, že celkové vyznenie informácie bolo nestranné a objektívne, nakoľko v príspevku zazneli vyjadrenia obidvoch strán daného konfliktu, ktoré dostatočne a zrozumiteľne informovali recipienta o merite kauzy. Dostatočný priestor na vyjadrenie sa bol poskytnutý tak Generálnej Prokuratúre SR ako aj Výskumnému ústavu súdneho inžinierstva, ktorí v danom prípade predstavujú strany zainteresované v kauze vadného znaleckého posudku... Považujeme informáciu podanú príspevkom za vyváženú, keďže jej obsah tvorili obidve názorové spektrá.

Príspevok po jeho obsahovej i formálnej stránke považujeme za neutrálny, presný, úplný, vecný, vyvážený, aktuálny, relevantný, rôznorodý, zrozumiteľný, spracovaný s osvojením si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva a v súlade s absenciou stránenia, čím boli naplnené hlavné kritéria posudzovania pojmov objektívnosť a nestrannosť. Informácia bola poskytnutá ucelene z obidvoch názorových spektier. Vzhľadom na uvedené sa domnievame, že takto odvysielaným príspevkom nevznikla nevyhnutná potreba na vyvodenie administratívnoprávnej zodpovednosti a sankcionovanie vysielateľa.

Podobne v rozpore s odporúčeniami odborníkov Kancelárie rady rozhodla rada aj o sankcii pre RTVS za O 5 minút 12, kde Matovič označil Smer za Mafiu.

absurdnú implicitne vyjadrenú požiadavku, aby muselo prísť k odvysielaniu výroku hovorkyne GP SR až po výroku pána Suchánka