Markíza dostala pokutu za Rallye smrti. Pokuta sa ušla aj JOJ Group

Markíza dostala pokutu za Rallye smrti. Pokuta sa ušla aj JOJ Group Foto: JOJ

Markíza musí zaplatiť 4 500 eur za to, že v novembri minulého roka odvysielala po večerných správach film Rallye smrti, ktorý nesprávne označila.

Označila ho ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek scénam zobrazujúcim násilie a šikanovanie a napriek vulgárnemu vyjadrovaniu, ktoré klasifikujú program ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, píše v rozhodnutí rada.

Pokutu 8 tisíc eur dostala aj televízia Plus (zo skupiny JOJ Group) za to, že v audiotextovej súťaži Eurominúty porušila ustanovenie o čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu.

Relácia v dňoch 12. a 14. 1. 2015 neobsahovala jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia úloh, tvrdí rada.

Odporúčame aj: Všetky rozhodnutia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 7. 7. 2015

Upozornenie na porušenie zákona dostala aj RTVS - za nedodržanie objektívnosti a nestrannosti v príspevku o údajnom prelete ruských bojových lietadiel vzdušným priestorom Veľkej Británie.