Markíza dostala sankciu za príspevok Kórejci stavajú načierno

Markíza dostala sankciu za príspevok Kórejci stavajú načierno Foto: Markíza

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila televízii Markíza sankciu – upozornenie na porušenie zákona za odvysielanie príspevku Kórejci stavajú načierno v programe Televízne noviny dňa 29. októbra minulého roka.

 

 

V reportáži televízia informovala o výstavbe novej výrobnej haly kórejským investorom, hneď vedľa bytoviek v meste Žilina a to bez právoplatného stavebného povolenia.

Problematické boli vety, ktorými uviedli reportáž moderátori:
„Je to potvrdené. Kórejský investor si začal stavať novú výrobnú halu hneď vedľa bytovky, kde žijú rodiny s deťmi, načierno. Dnes bola na stavbe štátna kontrola. Primátor Žiliny však už minulý týždeň avizoval, že stavbu tak či tak zlegalizujú. Investora čaká smiešna pokuta."

Odporúčame aj: Markíza dostala sankciu za reportáž Barbory Marekovej o Gorile

„Z uvedeného tvrdenia moderátorky môže recipient nadobudnúť dojem, že primátor ako zástupca mesta Žilina prisľúbil (dopredu oznámil) legalizáciu stavby výrobnej haly, ktorú investor začal stavať bez stavebného povolenia," píše sa v podkladoch kancelárie pre členov. Primátor mesta Žilina nedostal v programe priestor na vyjadrenie sa k tomuto tvrdeniu, či legalizáciu stavby prisľúbil alebo nie, resp. aby uviedol podrobnosti prečo a akým spôsobom má byť stavba zlegalizovaná. „Táto informácia neodznela ani zo strany hovorcu mesta Žilina, ktorý bol v predmetnom programe oslovený," píše sa v podkladoch.

Viac: Ďalšie rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

Podľa členov rady Markíza porušila ustanovenie zákona o objektívnosti a nestrannosti, tým že boli odvysielané informácie o údajnom prísľube primátora mesta Žilina o zlegalizovaní stavby kórejského investora, a to bez bližšej konkretizácie a sprostredkovania relevantného vyjadrenia dotknutej osoby, primátora mesta Žilina či jeho zástupcov.