Šéfa Kancelárie Rady zvolili za podpredsedu európskeho združenia regulátorov

Šéfa Kancelárie Rady zvolili za podpredsedu európskeho združenia regulátorov Foto: RVR

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš bol na plenárnom zasadnutí ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) v Bruseli zvolený za podpredsedu ERGA.

„Výsledok voľby považujem za ocenenie našej dlhoročnej práce, prejav dôvery spolupracovníkov a veľký úspech Slovenskej republiky, ale predovšetkým ho vnímam ako zodpovednú úlohu pokračovať v našich medzinárodných aktivitách," reagoval na výsledky voľby Kukliš.


Zástupcovia slovenského regulátora sú v európskom priestore dlhodobo lídrom v problematike ochrany maloletých pred nežiaducimi mediálnymi účinkami. V roku 2016 bol riaditeľ Kancelárie Rady poverený vedením medzinárodného tímu pracovnej skupiny ERGA zriadeného s cieľom sumarizovať a vyhodnocovať poznatky o ochrane maloletých v celoeurópskom kontexte. „Zvolenie za podpredsedu pre mňa znamená vyjadrenie spokojnosti predstaviteľov ERGA s našim doterajším pôsobením a záväzok ďalej ho skvalitňovať," dodal Kukliš.

Ľuboš Kukliš vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V Kancelárii Rady pre vysielanie a retransmisiu pracuje od roku 2004. Riaditeľom sa stal v roku 2006.