Najvyšší súd potvrdil stotisícovú pokutu pre Markízu za propagáciu strany 99%

Najvyšší súd potvrdil stotisícovú pokutu pre Markízu za propagáciu strany 99%

Ide o spoty, ktoré propagovali lídrov 99% - Alenu Dušatkovú, Pavla Pavlíka a Petra Vačoka. Právni zástupcovia Markízy i Joj opakovali, že šoty nie sú reklamou strany, ale sponzorskými odkazmi občianskeho združenia Občan v akcii.

 

 

Omédiách.com o rozhodnutí informovala Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá uložila minulú rok Markíze pokutu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu je konečné, Markíza sa voči nemu nemôže odvolať.

Politickú reklamu, propagujúcu 99 %, vysielala Markíza pred voľbami do parlamentu v januári 2012. O sankcii rada rozhodla na mimoriadnom zasadnutí vo februári. Je to jedna z najvyšších pokút aké vysielatelia dostali.

Odporúčam: Politickú megakampaň 99% nepreveruje nikto

Podobné spoty vysielala JOJ a Fun rádio. Právni zástupcovia Markízy a JOJ argumentovali, že šoty nie sú reklamou strany, ale sponzorskými odkazmi občianskeho združenia Občan v akcii.  Markíza dostala pokutu stotisíc eur, pretože podobným spôsobom porušila pravidlá už štyrikrát. Posledné dve sa týkali propagovania strany ANO, ktorej šéfoval vtedajší spolumajiteľ Markízy Pavol Rusko. JOJ a Fun rádio dostali upozornenie na porušenie zákona, keďže išlo o ich prvý priestupok.

Odporúčam: Pre 99% robia reklamu Zelení a možno aj nová dáma s ružou

„Potvrdením rozhodnutia Rady Najvyšší súd zároveň uznal argumentáciu Rady, že pri posudzovaní politickej reklamy nie je podstatná forma verejného oznámenia, ktorou je realizovaná, ani to, kto je zadávateľom reklamy. Definícia politickej reklamy teda neprihliada na to, či k jej naplneniu došlo vysielaním sponzorského odkazu tretej osoby, vysielaním politickej propagácie ako priamej súčasti programu či vysielaním propagácie formou samostatného reklamného oznámenia," píše rada.

Požiadala som o stanovisko Markízu.