Digi Slovakia a Swan dostali od rady symbolické pokuty - 100 eur

Digi Slovakia a Swan dostali od rady symbolické pokuty - 100 eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokutovala prevádzkovateľov retransmisie DIGI SLOVAKIA, Swan a Benet z Novák za to, že vysielali programy, na ktoré nemali súhlas pôvodných vysielateľov.


Podľa zákona môže spoločnosť poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto služby.

Digi Sovakia a Swan mali bez súhlasu v ponuke nemecké programy RTL a VOX, za čo dostali pokutu po 100 eur.

Ďalšia spoločnosť Benet dostal za šírenie programových služieb RTL, RTL 2 a VOX bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov len upozornenie na porušenie zákona.

Rada zvolila najnižšiu možnú sankciu. Podľa zákona môže za toto porušenie zákona uložiť pokutu v rozmedzí od  od 99 do 33 193 eur, ba dokonca môže zrušiť registráciu retransmisie.