Poradná komisia odporúča za šéfa RTVS Machaja alebo Búzu, neodporúča Rezníka

Poradná komisia odporúča za šéfa RTVS Machaja alebo Búzu, neodporúča Rezníka Foto: RTVS

Ak by generálneho riaditeľa RTVS volili odborníci, súčasný riaditeľ Jaroslav Rezník by sa do užšieho výberu ani nedostal.

Výbor pre kultúru a médiá dnes prerokoval návrh na voľbu kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS s tým, že všetci kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky a rozhodovať o nich bude plénum Národnej rady SR. Vyberať sa tak bude z 8 kandidátov, ktorí sa na tento post prihlásili. Výbor pred niekoľkými týždňami zriadil Komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS ako poradný orgán pre poslancov. Úlohou komisie bolo poskytnúť svoje stanovisko k voľbe riaditeľa RTVS a k jednotlivým kandidátom. Členmi poradnej komisie boli expertov z rôznych oblastí.

Spomedzi 8 kandidátov sa členovia poradnej komisie zhodli na tom, že jednotlivých uchádzačov zoradia hlasovaním do troch kategórií - odporúčaní, prijateľní a neodporúčaní kandidáti. Svoje rozhodnutie podporili aj písomným hodnotením, resp. stanoviskom.

Výsledkom je, že poradná komisia zaradila do kategórie odporúčaní kandidáti Tibora Búzu a Ľuboša Machaja, do kategórie prijateľní kandidáti Petra Badača a Ivana Goliana, a do kategórie neodporúčaní kandidáti Petra Janku, Jaroslava Rezníka, Vladimíra Semana a Daniela Živicu.

Kandidáti v jednotlivých skupinách sú zoradení v abecednom poradí.

Odporúčame aj: Prečo Rezníka komisia neodporúča a Búzu a Machaja áno? Pozrite si celé stanovisko komisie

Zloženie poradnej komisie:

Najvyšší kontrolný úrad SR - Ľubica Gazdová
Mimovládne organizácie, Memo 98 - Ivan Godársky
Zástupca štátnej správy so zameraním na hybridné hrozby a boj s dezinformáciami - Jakub Goda
Zahraničné médium, generálny riaditeľ ČT - Petr Dvořák
Slovenská akadémia vied, predseda SAV - Pavol Šajgalík
Registrované cirkvi, hovorca KBS - Martin Kramara
Rómska národnostná menšina, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity - Iveta Duchoňová
Osoby so zdravotným postihnutím, Združ. na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR - Marián Horanič
Športová obec - Juraj Čurný
Kultúrna obec - Magdaléna Glasnerová
Akademická obec, Katedra žurnalistiky FiF UK - Anna Sámelová
Novinárska obec - Pavol Fejér
Maďarská národnostná menšina - László Juhász
Rada pre vysielanie a retransmisiu - Martin Dorociak
+ predseda komisie - predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá - Kristián Čekovský

„Boli sme svedkami najlepšieho verejného vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS v histórii. Nezastupiteľné miesto v ňom mala poradná komisia. Jej členovia kládli kandidátom vysoko odborné otázky, ktoré verejné vypočutie urobili viac profesionálnym a menej politickým ako tomu bolo v minulosti," povedal predseda výboru Kristián Čekovský.

Výstup poradnej komisie je k dispozícii všetkým poslancom. Pre Moniku Kozelovú (OĽANO) je dôležité, aby do voľby išla s jedným menom celá koalícia. „O menách budú ďalej diskutovať jednotlivé poslanecké kluby, ktoré si vyberú svojho favorita, alebo favoritov. Dôležité ale bude, aby sa na jednom z mien zhodla celá koalícia."