Prečo odborná komisia neodporúčala Rezníka ale Machaja áno?

Prečo odborná komisia neodporúčala Rezníka ale Machaja áno? Foto: RTVS

Samotnej voľbe šéfa RTVS predchádzalo verejné vypočutie kandidátov, ktoré sa uskutočnilo v polovici júna. Uchádzači predstúpili aj pred odbornú komisiu, tú si výbor zriadil pre toto verejné vypočutie. Projekty kandidátov posudzovala komisia z odborníkov, v ktorej bol napríklad šéf Českej televízie, predseda SAV, zástupkyňa NKÚ, zástupca investigatívnych novinárov či licenčnej rady a mnohí ďalší. Takto zhodnotili kandidátov Ľuboša Machaja a Jaroslava Rezníka:

Jaroslav Rezník

Je evidentné, že ide o veľmi schopného manažéra a znalca mediálneho prostredia. Napísal projekt, ktorý je z hľadiska kvality veľmi komplexný. Projekt vychádza zo skúseností kandidáta z vysokých manažérskych funkcií vo verejnoprávnych médiách a je programom kontinuity s jeho súčasným pôsobením. Projekt jasne definuje, že je nutné zmeniť financovanie RTVS, chýba však zameranie na spravodajstvo. Kandidát nedokázal definovať kam chce spravodajstvo posunúť a aký má byť jeho cieľ. Celkovo projektu chýba iniciatívnosť, inovatívnosť a ambicióznosť, čo je z hľadiska budúceho rozvoja RTVS vážna výhrada. Reakcie kandidáta na  verejnom vypočutí boli veľmi defenzívne. Ciele a plány zahrnuté v projekte nezodpovedajú výsledkom, ku ktorým kandidát dospel pri výkone súčasnej funkcie.

Kandidát je schopný riadiť RTVS, v súčasnosti sú však k dispozícii omnoho zdatnejší kandidáti po morálnej stránke, ktorí sú pritom porovnateľní v manažérskych zručnostiach a s omnoho vyšším spoločenským kreditom. Reputačná záťaž kandidáta je obrovská, až diskvalifikačná.

Kandidát sa počas pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa RTVS dopustil vážnych zlyhaní. Vážnym mínusom je, že sa ani na verejnom vypočutí nedokázal vyrovnať so zlyhaním v oblasti spravodajstva, čo by RTVS zaťažovalo aj v budúcnosti. Z manažérskeho hľadiska nevedel napríklad vysvetliť prečo neustále prejavoval dôveru voči bývalému šéfovi spravodajstva Vahramovi Chuguryanovi. Chýba reflexia masového odchodu redaktorov zo spravodajstva, ale napríklad aj manipulatívnej reportáži o súvislosti smrti človeka s vakcínou proti ochoreniu Covid. Z tohto hľadiska je kandidát neprijateľný. Chýba sebareflexia a aspoň náznak toho, že by sa dokázal posunúť ďalej.

RTVS trpí jeho pragmatizmom a schopnosťou dohodnúť sa na politickej úrovni prakticky s kýmkoľvek, kto ho podporí. V oblasti verejnoprávnych médií prechádza z funkcie do funkcie. Na niektoré otázky na verejnom vypočutí neodpovedal pravdivo.

Z hľadiska vysielania športu sa dá kvitovať ambícia prezentovať ho koncentrovane na jednom programe, ktorý chce určite zachovať. Zvýšil podiel rómskeho vysielania, nedokázal ho však posunúť na modernú úroveň. V projekte sa podrobne venuje národnostnému vysielaniu a dokázal napr. maďarské vysielanie počas svojho pôsobenia vo funkcii posunúť vpred. Chýba ambícia detailnejšie sa venovať kritickému mysleniu, boju proti dezinformáciám a kvalite spravodajstva.

Väčšina členov poradnej komisie rozhodla o zaradení kandidáta do skupiny „neodporúčaní kandidáti.“

„Rešpektujem hodnotenie komisie, no všeobecne si myslím, že to prehnala. Urobiť semafor v štýle, že v zelenom sú odporúčaní, v žltom prijateľní a v červenom neodporúčaní kandidáti, to je jedna vec. No vychádza to tak, že preferovaní sú kandidáti, ktorí sa otvorene hlásia k liberálnemu videniu sveta,“ povedal v rozhovore pre Denník N Rezník.

Ľuboš Machaj

V projekte veľmi kvalitne spracoval analýzu súčasného stavu RTVS. Je zrejmé, že kandidát disponuje veľmi hlbokou, dôvernou znalosťou verejnoprávneho média a to aj z hľadiska realizovateľnosti finančného nastavenia a modelu RTVS. Kandidát je známy v mediálnom prostredí, ukazuje sa ako veľmi kompetentný, ale pritom aj dostatočne pragmatický. Je tiež zrejmé, že je vybavený veľmi vysokou morálnou a etickou integritou. Verejnoprávnosť vníma ako službu verejnosti. Vo vystúpení na verejnom vypočutí pôsobil veľmi presvedčivo. Ide o kvalitného a pripraveného kandidáta, ktorý konkrétne a vecne odpovedal na otázky na verejnom vypočutí. Kandidát disponuje nespochybniteľnou manažérskou výbavou, pôsobí seriózne, vyvážene a fundovane. 

Zaujímavým spôsobom prezentoval pohľad na to, ako by mohol generálny riaditeľ RTVS prispieť do diskusie o potrebných legislatívnych zmenách.

Projekt môže v porovnaní s inými pôsobiť konzervatívne a bez prekvapení. Chýbať tiež môže ambícia charakterizovať budúcu víziu rozvoja RTVS. Tomu zodpovedajú programové ciele kandidáta, napríklad ohľadom vysielania Trojky. Projekt je možné označiť za okamžite realizovateľný.

Kandidát si uvedomuje, že ústredným problémom súčasnej RTVS je spravodajstvo. Za prioritu označil deeskaláciu napätia vo vnútri RTVS, čo úzko súvisí so situáciou v spravodajstve. Kandidát sa vyslovil za návrat redaktorov, ktorí RTVS opustili počas krízy v rokoch 2018 a 2019. Jednoznačne chápe hodnotu nezávislosti spravodajstva vrátane nezávislosti redaktorov a editorov. Kandidát tiež rozumie investigatíve a má ambíciu prinášať žurnalistiku riešení a konštruktívnu žurnalistiku. Za negatívum sa však dá považovať cieľ skrátiť súčasnú minutáž spravodajstva, bez špecifikácie toho, čo by RTVS v danom slote vysielala a čo by mohli využiť komerčné televízie.

V programových návrhoch si ocenenie zaslúžia ambície v tvorbe vzdelávacích programov pre deti, boj proti hoaxom a koncentrácia na umenie a kultúru. Je evidentné, že ide o kandidáta aj osobne zameraného humanitným smerom.

Kandidát prezentoval ambíciu dostať značku RTVS do on-line priestoru. V projekte však chýbajú presnejšie podrobnosti ako tento cieľ dosiahnuť. Naopak, veľmi konkrétne odpovedal na otázku týkajúcu sa systému T-DAB. Zaujal tiež riešením problému distribúcie signálu, ktorú by platil štát. V oblasti menšinového vysielania chce kandidát zlepšiť šírenie menšinových programov a navrhuje, aby bola časť vysielania spravodajskej :24 v maďarčine. V projekte však nie je zmienka o jeho plánoch rozvoja Rádia Patria. Rómske vysielanie chce rozšíriť a to vrátane o nových rómskych redaktorov. Pôsobil presvedčivo v odhodlaní posunúť rómske témy na vyšší level tak, aby boli pre divákov a poslucháčov atraktívnejšie.