Šimkovičovej návrh zákona mení RTVS na STR, zbavuje sa Machaja a prináša do telerozhlasu vládny dohľad

Šimkovičovej návrh zákona mení RTVS na STR, zbavuje sa Machaja a prináša do telerozhlasu vládny dohľad Foto: MK SR

Ministerstvo kultúry, ktoré vedie Martina Šimkovičová, predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STR), ktorým sa zbavuje aktuálneho šéfa RTVS a prináša mechanizmy, na základe ktorých bude mať vládna politická garnitúra vysielanie pod kontrolou.

Pôvodne chcela súčasná vláda rozdeliť RTVS na dve inštitúcie - Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Navrhovaná právna úprava neprináša formálne rozdelenie týchto dvoch inštitúcií, zavádza „nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie, do procesu kreovania rady“ a zavádza nový inštitút programovej rady. „Programová rada bude dôsledne plniť úlohu spolutvorcu a kontrolného orgánu programov vysielaných vo verejnom záujme.“ Návrh zákona predkladá ministerka Simkovičová, ktorá posledné roky v svojej TV Slovan ukázala, ako sa dá v televíznej žurnalistike preraziť dno šírením proruských dezinformácií a zneužívaním vysielacieho priestoru na vlastnú propagáciu a propagáciu vybraných politikov – budúcich politických partnerov.

Podrobnosti: Šimkovičová je roky nástrojom proruskej dezinfoscény

Z návrhu je zjavné, že ministerka má najväčší problém so spravodajstvom: "Tvorba a vysielanie oboch verejnoprávnych inštitúcií sa v súčasnom období minimálne líšia od iných komerčných elektronických masmédií tzv. hlavného prúdu. Spravodajstvo a publicistika v STV a SRo, sa po zjednotení do RTVS, stali postupne iba príveskom ideologického a politického ťaženia súkromných médií pôsobiacich na slovenskom mediálnom trhu. Spravodajstvo RTVS sa nevyhýba ani bulvárnemu spracovaniu tém, vrátane osobných napádaní, ktoré mnohokrát hraničí s porušovaním ľudských a občianskych práv vo vysielaní RTVS," píše sa v návrhu.

Nová zákonná úprava zavádza opätovne inštitút zmluvy so štátom. Štát "zaviaže STR poskytnuté verejné financie použiť výhradne na programy vo verejnom záujme, alebo na zlepšenie technickej infraštruktúry verejnoprávnej inštitúcie. Zákon zavádza tiež dôslednejšiu kontrolu narábania s pridelenými prostriedkami tým, že do rozhodovacích a najmä kontrolných procesov v novej verejnoprávnej inštitúcii budú priamo angažovaní odborníci nominovaní ministerstvom kultúry a ministerstvom financií.
Riaditeľa má voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente.

Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí parlament.

Odorúčame aj: SaS: Snahou vládnej koalície je ovládnuť RTVS. Našou odpoveďou je hromadná pripomienka a protest

Dňom účinnosti nového zákona skončí vo funkcii aktuálny generály riaditeľ Ľuboš Machaj, ako aj celá Rada RTVS. Dočasného štatutára by mal vykonávať buď štatutárny zástupca zapísaný v Obchodnom registri a ak to ten odmietne, tak ho určí predseda NR SR spomedzi zamestnancov RTVS.

Odporúčame aj: Moderátori o kontroverzných zmenách Šimkovičovej: Zamestnanci RTVS pripravujú reakciu (VIDEO)

Do vysielania sa vracia hymna.Ministerstvo v návrhu píše, že „Slovenská televízia a rozhlas zaradí každý deň do vysielania každej televíznej a rozhlasovej vysielacej služby v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny štátnu hymnu Slovenskej republiky tak, aby hranie štátnej hymny Slovenskej republiky bolo predelom medzi zložkami programovej služby a nebolo súčasťou mediálnej komerčnej komunikácie a ani nenasledovalo bezprostredne pred ňou alebo po nej“.

Návrh zákona je v pripomienkovom konaní, potom pôjde do parlamentu.

 Zaujíma vás zákulisie médií, sledujte nás aj na Facebooku a na Instagrame