Osem medzinárodných organizácií za slobodu tlače sa postavilo proti novému zákonu o RTVS

Osem medzinárodných organizácií za slobodu tlače sa postavilo proti novému zákonu o RTVS

Proti kontroverznému návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase sa ozvali už aj známe medzinárodné organizácie. Osem organizácií na ochranu slobody tlače vyzývajú predstaviteľov EU, aby urýchlene prijali opatrenia na zabránenie politického ovládnutia slovenských verejnoprávnych médií.

Medzinárodný tlačový inštitút (IPI), Výbor na ochranu novinárov (CPJ), Európska vysielacia únia (EBU), Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF), Európska federácia novinárov (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), OBC Transeuropa (OBCT) a Reportéri bez hraníc (RSF) napísali otvorený list adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen, predsedovi Rady Európy Charlesovi Michelovi, predsedníčke Európskeho parlamentu Roberte Metsole a predsedníctvu Rady Európskej únie, o tom, že je potrebné urýchlene stiahnuť navrhovaný zákon, ktorý umožňuje politickú kontrolu nad verejnoprávnymi médiami na Slovensku.

Vážení predsedovia,

My, nižšie podpísané medzinárodné organizácie novinárov a slobody médií, sme hlboko znepokojení plánmi slovenskej vlády rozpustiť Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) a nahradiť ho novou, politicky kontrolovanou organizáciou, Slovenskou televíziou a rozhlasom (STaR)

Navrhovaný zákon o Slovenskej televízii a rozhlase zabezpečí priamu vládnu kontrolu nad verejnoprávnymi médiami, čím sa ukončí ich nezávislosť a potenciálne sa umožní ich rýchla
premena na inštitúciu štátnej propagandy.

Tento zákon predstavuje vážne ohrozenie nezávislosti médií a slobody tlače na Slovensku a je priamou výzvou pre odhodlanie EÚ chrániť slobodu médií a integritu tlače európskej demokracie. Je v rozpore s duchom a cieľom európskej mediálnej politiky a jeho ustanoveniami o ochrane nezávislosti verejnoprávnych médií.

Okrem toho návrh zákona, ak sa bude uplatňovať, môže ohroziť právo slovenskej verejnosti na nezávislé informácie pred nadchádzajúcimi voľbami do EÚ, a tým aj na nezávislé voľby.

V súvislosti s týmto návrhom zákona vítame rýchle vyjadrenie znepokojenia zo strany podpredsedu Komisie a komisárky pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourovej, ako aj ďalších politikov a ďalších politických lídrov  a žiadame, aby po nich nasledovali naliehavé opatrenia v celej inštitúcií Európskej únie.

V súlade s hodnotami Zmluvy o EÚ naliehavo žiadame všetky inštitúcie EÚ, aby prijali všetky potrebné kroky na ochranu slobody tlače a dodržiavanie demokratických zásad na Slovensku.

Podpísaný:

Medzinárodný tlačový inštitút (IPI)
Výbor na ochranu novinárov (CPJ)
Európska vysielacia únia (EBU)
Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF)
Európska federácia novinárov (EFJ)
Free Press Unlimited (FPU)
OBC Transeuropa (OBCT)
Reportéri bez hraníc (RSF)