V RTVS vznikol Koordinačný výbor za verejnoprávnosť a nezávislosť

V RTVS vznikol Koordinačný výbor za verejnoprávnosť a nezávislosť Ilustr. foto: RTVS

Vyhlásenie proti prijatiu Šimkovičovej zákona o RTVS podpísalo už viac ako 1200 zamestnancov a spolupracovníkov RTVS z Bratislavy, Košíc aj Banskej Bystrice. Dnes Zamestnnci oznámili vznik Koordinačného výboru RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť.

"Ak by bol zákon v takejto podobe schválený, minimálne 1210 z nás si nedokáže predstaviť, že by sme naše profesie mohli aj naďalej vykonávať slobodne a v duchu verejného záujmu," píše vo vyhlásení Koordinačný výbor (KV).

"Na úvod sa preto chceme poďakovať kolegyniam a kolegom, ktorí toto vyhlásenie iniciovali. S ich podporou sme sa my, zamestnankyne a zamestnanci RTVS, rozhodli urobiť ďalší dôležitý krok a preniesť toto naše spoločné vyhlásenie zo symbolickej roviny smerom ku konkrétnej iniciatíve. Jej cieľom je nielen poukazovať na nevyhnutnú dôležitosť nezávislého a verejnoprávneho charakteru RTVS, no pokiaľ to bude potrebné, aj sa postaviť na obranu týchto princípov." Na tento účel vznikol Koordinačný výbor, ktorý je zložený z pracovníkov rozhlasu i televízie a sú v ňom zastúpení aj pracovníci RTVS z Banskej Bystrice a Košíc. "Svoju podporu nám vyjadrili tvorcovia obsahu, teda režiséri, dramaturgovia, redaktori či moderátori, ale aj ďalšie tvorivé profesie, a taktiež kolegovia z produkčného či technického zázemia. Teda všetci tí, bez práce ktorých by ani rozhlas ani televízia neodvysielali ani len sekundu akéhokoľvek programu."

Prinášame časť z vyhlásenia Koordinačného výboru:

Chceme zdôrazniť, že naša iniciatíva je vecná a odborná a odmietame akékoľvek jej spolitizovanie. Nie sme politici, sme skupina rôznorodých profesionálov, ktorí zabezpečujú základné fungovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu.

My, členovia Koordinačného výboru tejto iniciatívy, sa preto zaväzujeme k ochrane verejnoprávnosti a slobody prejavu a vyzývame štátne orgány, aby rešpektovali nasledujúce základné princípy:

1. Rešpektovať nezávislosť verejnoprávnych médií, aby sme mohli našu verejnú službu vykonávať slobodne a odborne. Akýkoľvek pokus o politicky motivované zasahovanie do obsahu vysielania RTVS musí byť rázne odmietnutý.

2. Pluralita názorov vo vysielaní ako základ demokratickej spoločnosti musí zostať zachovaná. Vyvážené informovanie verejnosti sa však nesmie zamieňať za šírenie lží a dezinformácií. Informácie musia pochádzať z overených zdrojov.


3. RTVS potrebuje stabilný a transparentný model svojho financovania, ktorý neposkytuje priestor pre politickú manipuláciu a nátlak zo strany politikov a ktorý zaručí dlhodobú udržateľnosť a rozvoj verejnoprávneho vysielania.


4. Rovnako transparentná musí byť aj voľba generálneho riaditeľa RTVS. Tá musí prebiehať otvorene, v súlade s jasne definovanými kritériami, ktoré zaručia odbornosť a nezávislosť zvolenej osoby.

Týmto apelujeme na všetky orgány štátnej moci, aby pri prípadnom zasahovaní do Zákona o RTVS zachovávali tieto princípy, vlastné médiám verejnej služby vo všetkých demokratických krajinách. Len tak je možné zabezpečiť slobodné, nezávislé a pluralitné vysielanie – verejnú službu, ktorá slúži všetkým občiankam a občanom SR. Ochrana a podpora nezávislosti a integrity RTVS je nevyhnutná pre zdravé fungovanie našej spoločnosti, demokracie a pre zachovanie dôvery občanov v slobodné médiá.

KV rokuje o podpore iniciatívy aj so zástupcami odborových zväzov a združení, so zástupcami profesijných organizácií tvorivých pracovníkov zo Slovenska aj s novinárskymi združeniami v zahraničí. "V prípade pokračujúcej hrozby straty verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS sme pripravení podniknúť ďalšie kroky na jej ochranu a na ochranu verejného záujmu. Náš odpor proti akýmkoľvek pokusom o politické ovládnutie RTVS sa bude stupňovať až na hranicu, ktorú nám umožňujú platné zákony tejto republiky," dodáva KV, ktorý zastupujú Tomáš Bartoněk, Paula Maľárová, Rozália Vlasková a Soňa Gyarfašová.