Ľudia z RTVS sa verejne ohradili voči útokom Ľuboša Blahu na Martu Jančkárovú

Ľudia z RTVS sa verejne ohradili voči útokom Ľuboša Blahu na Martu Jančkárovú Ilustr. foto: RTVS

Koordinačný výbor iniciatívy zamestnankýň a zamestnancov RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť zverejnil stanovisko, v ktorom reaguje na slovné útoky Ľuboša Blahu na moderátorku Martu Jančkárovú:

Koordinačný výbor iniciatívy zamestnankýň, zamestnancov a externých spolupracovníkov RTVS sa ostro ohradzuje voči hrubému, vulgárnemu, manipulatívnemu a nedôstojnému konaniu podpredsedu NR SR Ľuboša Blahu, ktorého sa dopustil voči našej kolegyni a moderátorke RTVS, Marte Jančkárovej, počas a následne po odvysielaní relácie O 5 minút 12 dňa 14.4.2024.

Hrubé a opakované útoky na moderátorky a moderátorov verejnoprávnej inštitúcie považujeme za bezdôvodnú agresivitu voči obyčajným ľuďom, medzi ktorých zamestnanci RTVS patria.

Zneužitie verejnoprávneho priestoru takýmto spôsobom považujeme aj za urážku divákov RTVS. Ľuboš Blaha sa po odvysielaní relácie vyjadril, že aktuálna vláda „dostala jasný mandát na to, aby urobila poriadok v RTVS“ pričom sa nepriamo vyhrážal moderátorke stratou zamestnania len preto, lebo v diskusii nekonala tak, ako by si to predstavoval. Úlohou verejnoprávnosti nie je slúžiť politikom, ale všetkým občanom SR aj za cenu útokov od ľudí, ktorí by ju radi potlačili. Je potrebné podotknúť, že táto vláda nedostala mandát na to, aby sa vyhrážala, zastrašovala či vydierala svojich občanov. V prípade pochybností o objektivite verejnoprávneho vysielania existujú zákonné postupy, ako takéto podozrenia preskúmať, a to prostredníctvom podnetu na Radu pre mediálne služby, ktorá má ako jediná právomoc v tejto veci rozhodnúť. Verejnoprávna RTVS je podľa divákov a poslucháčov najdôveryhodnejším médiom v krajine a Rada pre mediálne služby doteraz len v minimálnom množstve podnetov rozhodla o pochybení RTVS.

Podpredseda NR SR ani akýkoľvek iný politik nemá právomoc ani kompetenciu akýmkoľvek spôsobom aktívne vstupovať do manažmentu, riadenia ľudských zdrojov a dramaturgie akéhokoľvek programu RTVS. Koordinačný výbor iniciatívy zamestnancov a externých spolupracovníkov RTVS preto bude hájiť každý centimeter verejnoprávnosti na Slovensku, pretože je to v záujme všetkých obyvateľov našej krajiny bez ohľadu na politické preferencie. V prípade pokračujúcich vyhrážok a šikanózneho správania voči zamestnancom z pozície moci bez podloženia akýmikoľvek relevantnými faktami prijme výbor spolu so všetkými odborovými organizáciami adekvátne kroky, aby ochránil svojich zamestnancov a zamestnankyne.