JOJ je pobúrená pokutou za češtinu. Obmedzí externý dabing

JOJ je pobúrená pokutou za češtinu. Obmedzí externý dabing Foto: JOJ

Symbolická pokuta 200 eur za český dabing v relácii JOJ vyvolala rozhorčenie v televízii a pobavenie v mnohých českých médiách.

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom poslednom zasadnutí uložila televízii JOJ pokutu 200 eur za to, že v apríli odvysielala reláciu Ty schudni a ty priber! s českým dabingom, urobila tak na základe sťažnosti diváka.

Podľa rady televízia českým dabingom porušila jazykový zákon, podľa ktorého audiovizuálne diela s českým dabingom je možné vysielať iba v prípade, ak bol ich dabing vyrobený do 31. decembra 2007 a dielo bolo odvysielané na území Slovenska do 31. decembra 2007. Po tomto termíne už majú vysielatelia povinnosť dabovať cudzojazyčné diela do slovenčiny. Zavedenie povinnosti navrhlo Ministerstvo v kultúry pri novele jazykového zákona v roku 2009.
„Podpora slovenského dabingu má zmysel nielen pre uplatňovanie štátneho jazyka v praxi, ale má aj rozmer ekonomický, pretože sa tým vytvárajú podmienky práce pre nie bezvýznamnú časť slovenskej kultúrnej obce," povedal predseda Rady Miloš Mistrík.

Podľa rady odvysielaná epizóda bola vyrobená v rokoch 2008 až 2009. „Rada preto musela konštatovať porušenie zákona," tvrdí kancelária rady.

Rada už raz udelila JOJ sankciu - upozornenie na porušenie zákona - za porušenie jazykového zákona, v marci 2012 za odvysielanie dvoch častí seriálu Ako som spoznal vašu mamu na JOJ PLUS.
Pri ďalších porušeniach zákona to je už pokuta v rozpätí 165 až 6 638 eur.

Televízia JOJ považuje toto vysvetlenie rady za absolútne pokrytecké. „Rada dlhodobo nerieši problém šírenia českých staníc na Slovensku, pričom v prípade sankcionovania slovenských staníc je mimoriadne vynaliezavá a ústretová voči sťažovateľom. Televízia JOJ opakovane, aj v osobných rozhovoroch s predsedom rady, žiadala riešenie tejto situácie, ktorá poškodzuje licenčné práva slovenských vysielateľov zakúpené pre územie Slovenska," tvrdí televízia vo svojom stanovisku, podľa ktorého rada svojím konaním poškodzuje ekonomické záujmy slovenských vysielateľov, pričom sa schováva za argument ochrany subjektov, ktoré nespadajú pod reguláciu rady.
„Rozhodnutie rady zároveň pripraví o prácu dabingové štúdia, ktoré vyrábajú pre TV JOJ, nakoľko po tomto kroku licenčnej rady bude JOJ obmedzovať výrobu dabingu pre svoje stanice v externom prostredí," tvrdí televízia.

Štátnym jazykom vo vysielaní sa rada na základe sťažností zaoberala od roku 2000 36-krát, opodstatnených bolo 9 sťažností. Češtiny vo vysielaní sa týkalo 12 z týchto sťažností, Rada ako opodstatnené vyhodnotila štyri z nich. Diváci sa na Radu obracajú aj s výhradami k používaniu češtiny v spravodajstve a zábavných reláciách slovenských televízií, toto však nie je v rozpore so zákonom.