Francúzski lingvisti vyhlásili jazykovú vojnu "fake news"

Francúzski lingvisti vyhlásili jazykovú vojnu "fake news"

Francúzski jazykovedci vyhlásili vojnu takzvaným fake news.

 

Nechcú však bojovať proti falošným správam, ktoré sa šíria na internete, ale proti používaniu tohto anglicizmus vo francúzštine. Komisia pre obohatenie francúzskeho jazyka (CELF) navrhla, aby sa namiesto "fake news" používal termín "information fallacieuse" (klamlivé informácie) alebo novotvar "infox".

Tieto dva termíny by sa podľa odporúčania CELF mali vo francúzštine používať pre označenie "lživé alebo úmyselne skreslené informácie", ktoré sú "šírené napríklad v snahe poskytnúť výhodu nejakej politickej strane voči inej, poškodiť reputáciu nejakej osoby alebo spoločnosti či tiež v snahe protirečiť vedecky podloženej pravde."

"Anglosaský výraz 'fake news' ... sa vo francúzštine rýchlo rozšíril. Toto je príležitosť čerpať zo zdrojov jazyka a nájsť francúzsku obdobu," uviedol CELF.

Okrem spojenia "information fallacieuse" je podľa CELF možné využívať aj "nouvelle fausse" či "fausse nouvelle" (falošná správa) a "information fausse" či "fausse information" (falošná informácia). Odporúčanie jazykovedcov obsahuje aj termín "infox", ktoré je kombináciou slov "informacion" (informácie) a "intoxication" (otrava).

CELF v minulosti navrhla nahradiť viac ako 7900 cudzích slov francúzskymi ekvivalenty, napríklad výraz "binge drinking", ktorý označuje nárazové pitie veľkého množstva alkoholu, francúzskym spojením "beuverie express", či slovo "hashtag", ktoré označuje slovo alebo spojenie, ktorému predchádza symbol #, spojením "mot-diese".