Ako vnímajú dezinformácie a hybridné hrozby politické strany vo svojich volebných programoch?

Ako vnímajú dezinformácie a hybridné hrozby politické strany vo svojich volebných programoch? Foto: EK

Nebezpečenstvo šírenia dezinformácií, hybridná vojna, riadené manipulácie na sociálnych sieťach, kybešikana či kybernetické útoky. To všetko sú vážne hrozby modernej doby.

Ako sa k týmto hrozbám stavajú kandidujúce politické strany? Pozreli sme sa na volebný program desiatich politických strán, ktoré podľa posledných prieskumov verejnej mienky majú šancu dostať sa do parlamentu.

SNS, ĽSNS, SMER - nemajú žiadne návrhy.

Napríklad vládna strana Smer nemá vôbec komplexný volebný program. No v predvolebnej kampani ukazuje, ako sama dokáže zneužívať dezinformácie a manipulácie v politickom boji.

Podrobnosti: Fico zmanipuloval vyjadrenie Kisku, ktoré šíri v predvolebnom videu (VIDEO)

PS/Spolu

Koalícia PS/Spolu má najrozsiahlejší zoznam chystaných opatrení. Hybridným hrozbám a dezinformáciám venovala vo volebnom programe celú kapitolu, ktorú pre stranu pripravili Jakub Goda a Daniel Milo.
Plánujú:
- zriadiť Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie - inštitúciu, ktorá sa bude systematicky a komplexne venovať mapovaniu, predchádzaniu a neutralizácii hybridných hrozieb a dezinformácií. Centrum bude okrem iného zvyšovať povedomie o hybridných hrozbách a dezinformáciách, organizovať informačné kampane a zároveň monitorovať informačnú mapu krajiny, včas identifikovať rýchlo sa šíriace dezinformácie, analyzovať ich potenciálny zásah a podporovať rezorty, ktorých sa to týka pri včasnej a efektívnej reakcii,
- vytvoriť Koncepciu strategickej komunikácie SR - oddelenia strategickej komunikácie majú byť na kľúčových rezortoch,
- zaradiť mediálnu výchovu do vzdelávania v rámci existujúcich povinných predmetov, aby deti nadobudli odolnosť voči dezinformáciám a schopnosť orientovať sa v informačnom svete,
- prijať nový zákon o digitálnych médiách a vyhradiť väčšie zdroje na tvorbu investigatívnej žurnalistiky vo verejnoprávnych médiách, "pretože kvalitné médiá sú jedným z dôležitých liekov proti dezinformáciám",
- pri predchádzaní hybridných hrozieb kladú dôraz na kybernetickú bezpečnosť – plánujú školenia a ochranu pred kybernetickými útokmi ako súčasť školského vzdelávania,
- zabrániť skrytej ekonomickej podpore a mocenskému alebo ekonomickému vplyvu na médiá, politické subjekty a štátnych predstaviteľov a predstaviteľky cudzími aktérmi,
- vytvoriť pracovnú skupinu pre bezpečnosť volieb, ktorá dokáže v reálnom čase efektívne vyhodnocovať a reagovať na kybernetické a informačné operácie,
- zvýšiť informovanosť a kapacity volebných štábov brániť sa pred kybernetickými útokmi.

Odporúčame aj: Kotlebovci šíria hoax o Irene Bihariovej

 OĽaNO

Hnutie OĽaNO má podrobne rozpracované zmeny v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorých súčasťou sú aj opatrenia proti hybridným hrozbám a v kybernetickej bezpečnosti.

Plánujú:
- prijať nový zákon o vojenskom spravodajstve, ktorý bude odrážať aj oblastí ako kybernetická obrana a ďalšie „nové“ formy ohrozenia,
- posilniť boj proti tzv. hybridným hrozbám, vrátane posilnenia odolnosti kybernetickej bezpečnosti a boja s nebezpečnou propagandou.
- zvýšiť bezpečnostné povedomie a vzdelanosť v kybernetickej bezpečnosti
- sprísniť ochranu detí a mládeže v mediálnom prostredí

Za ľudí

Aj v súvislosti s hybridnými hrozbami a dezinformáciami chce zreorganizovať spravodajské služby s cieľom dosiahnuť moderné a funkčné kontrarozviedne a rozviedne spravodajstvo. V programe má samostatnú kapitolu s názvom „ochrana pred šírením nenávistných prejavov a falošného obsahu.“

Plánujú:
- zamerať pozornosť spravodajských zložiek na účelové dezinformácie namierené proti členstvu SR v EÚ a NATO šírené spoza našich hraníc,
- vytvoriť v rámci Bezpečnostnej rady samostatnú sekciu venujúcu sa hybridným hrozbám a ohrozeniam z kybernetického priestoru,
- zvyšovanie mediálnej gramotnosti,
- úprava legislatívneho rámca fungovania digitálnych médií a ochrany občanov ako spotrebiteľov pred nelegálnym obsahom,
- motivovanie prevádzkovateľov služieb na šírenie digitálneho obsahu k zvýšenej zodpovednosti a proaktívnemu prístupu k nezákonnému obsahu, k predchádzaniu jeho opakovanému výskytu a k zavádzaniu účinných postupov oznamovania a prijímania opatrení vrátane cezhraničnej spolupráce pri prevádzkovateľoch usídlených v zahraničí,
- priprava návrhu legislatívy podľa nemeckého modelu, ktorá zvýši transparentnosť internetových médií a zaviaže prevádzkovateľov sociálnych sietí pravidelne nahlasovať počet sťažností upozorňujúcich na nelegálny obsah vrátane lehôt a sankcií za odstránenie nelegálneho obsahu

SaS

Podporí:
- mediálnu výchovu a budovanie mediálnej gramotnosti u mládeže naprieč viacerými predmetmi,
- ochranu pred šírením nenávistného obsahu na internete zavedením sankcií za šírenie a ponechávanie nelegálneho obsahu na internete prevádzkovateľmi,
-  oblasti kybernetickej obrany stransparentní akvizície a opatrenia zdieľaním zodpovednosti za túto oblasť v súčasnosti výlučne v rukách Vojenského spravodajstva aj na jednu z civilných zložiek MO SR.

Sme rodina

Chce zaviesť nový rámec pre fungovanie digitálnych médií, nových médií a propagácie prostredníctvom nástrojov sociálnych sietí. „Naším cieľom je zabezpečenie väčšej transparentnosti prevádzkovania a zníženie možností šírenia dezinformácií. Rozšírime kompetencie kontrolných orgánov médií na nové médiá a zabezpečíme rýchlu a efektívnu vymožiteľnosť práva v prípade narúšania zavedených pravidiel,“ píše Sme rodina.

Plánuje:
- zvýšenie digitálnej gramotnosti - zavedenia učebných osnov v rámci hodín informatiky a občianskej náuky na základných školách,
- pravidelné školiace programy pre pracovníkov štátnej a verejnej správy a pre starších občanov,
- Centrálne riadenie inštitúcií pre kybernetickú bezpečnosť a zvýšenie akcieschopnosti kybernetickej ochrany.

KDH

Podporí uvedenie do praxe Koncepcie boja proti hybridným hrozbám a podporí zložky na boj proti šíreniu dezinformácií, a extrémizmu na internete, ktoré budú aktívne participovať na európskych štruktúrach zriadených za rovnakým účelom. „Zasadíme sa o to, aby sa vytvorila všestranná spolupráca medzi štátnymi zložkami a mimovládnym a občianskym sektorom na boj proti dezinformáciám a kybernetickým hrozbám zameraným priamo na funkčnosť štátu a jeho demokratický základ, alebo na boj proti propagande v prospech krajnej politickej pravice, či ľavice a extrémizmu,“ píše KDH, ktoré podporí Národné bezpečnostné a analytické centrum s cieľom vytvoriť fungujúci koordinačný mechanizmus v boji proti všetkým formám terorizmu.

KDH je aj za zavedenie digitálneho regulátora, ktorý by by nemal ostať úzko zameraný iba na sociálne siete, mal by byť autoritou aj pre ostatné médiá pôsobiace cez internet.

MOST-HÍD

Podporí šírenie osvety v oblasti mediálnej gramotnosti s dôrazom na identifikáciu falošných správ a prezentáciu ich negatívnych vplyvov na spoločnosť.

Táto sekcia vzniká v spolupráci s 365.bank.  Stretli ste sa s hoaxom, dezinformáciami či konšpiráciami? Dajte nám o nich vedieť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.