Ľuboš Blaha v spore s prezidentkou neuspel ani na ústavnom súde

Ľuboš Blaha v spore s prezidentkou neuspel ani na ústavnom súde Reprofoto Facebook Ľuboš Blaha

Sťažnosť poslanca Smeru ústavný súd odmietol ako neprípustnú už na predbežnom prerokovaní.

V lete už aj Krajský súd v Bratislave v prípade verbálnych útokov zo strany poslanca Smeru Ľuboša Blahu na prezidentku Zuzanu Čaputovú dal za pravdu prezidentke. Krajský súd potvrdil, že Okresný súd Bratislava I správne a odôvodnene neodkladným opatrením nariadil poslancovi Blahovi, aby sa zdržal zverejňovania a šírenia tvrdení o tom, že prezidentka je vlastizradkyňou, americkou agentkou, agentkou cudzích mocností, ako aj zverejňovania a šírenia nepravdivých informácií o tom, že prezidentka spáchala trestný čin vlastizrady alebo že je ovládaná Spojenými štátmi americkými. Zákaz šírenia takýchto tvrdení nie je obmedzený len na sociálne siete, ale na akékoľvek verejné vystúpenia alebo komunikáciu.

Blaha podal na Ústavný súd sťažnosť vo veci vydaného neodkladného opatrenia, ktorým súd uložil povinnosť zdržať sa zverejňovania a šírenia určitých výrokov a nepravdivých informácií o prezidentke SR. Ústavnou sťažnosťou sa domáhal vyslovenia porušenia svojho práva na slobodu prejavu a spravodlivý súdny proces a súčasne žiadal zrušenie uznesení okresného aj krajského súdu, ktorými bolo neodkladné opatrenie vydané a potvrdené.

Dňa 25. októbra 2022 IV. senát ústavného súdu sťažnosť Blahu už na predbežnom prerokovaní odmietol ako neprípustnú. Dôvodom odmietnutia je, že sťažovateľ nevyužil všetky právne prostriedky, ktoré mal k dispozícii na účinnú ochranu svojich práv. Pred podaním ústavnej sťažnosti totiž sťažovateľ nepodal v zákonom stanovenej lehote dovolanie na Najvyšší súd SR. O rozhodnutí Ústavného súdu informovala advokátska kancelária TaylorWessing.