Mobilní operátori si vysúťažili frekvencie pre 5G za viac ako 100 miliónov eur

Mobilní operátori si vysúťažili frekvencie pre 5G za viac ako 100 miliónov eur Ilustr. foto RÚ

Dnes (23. novembra 2020) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz s týmito výsledkami:

Vo frekvenčnom pásme 700 MHz získala:

- spoločnosť Orange Slovensko blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz)
- spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz)
- spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 10 MHz Aukčný blok (2 x A)(713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz)

Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala blok s veľkosťou 2 x 4,2 MHz (Aukčný blok B) spoločnosť O2 Slovakia.

Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala:

- spoločnosť O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C3) (1776,1 - 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz)
- spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C1) (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz)
spoločnosť SWAN Mobile, a.s. blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C2) (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz)

Vo výberovom konaní boli pridelené všetky ponúkané frekvenčné bloky. "Výsledky výberového konania a prejavený záujem o dražené frekvencie potvrdzujú, že podmienky, ako aj samotný proces výberového konania boli nastavené správne. Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu výberového konania, t.j. kvalifikačnej, aukčnej a priraďovacej fáze elektronickej aukcie sa nevyskytli žiadne problémy a celý proces prebehol úspešne. Čiastka, ktorú získal štát za ponúkané frekvencie takto naplnila naše očakávania,“ povedal predseda úradu Ivan Marták.

Predané frekvencie z pohľadu úradu zohrajú dôležitú úlohu pri budúcom budovaní nových 5G sietí, ako aj ďalšom technologickom rozvoji a inovácií mobilných komunikácií v Slovenskej republike, píše v tlačovej správe RÚ.

Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je 100 229 000 Eur.