Telekom varuje pred podvodnými SMS a e-mailami

Telekom varuje pred podvodnými SMS a e-mailami Ilustr. foto: Telekom

Slovak Telekom zaregistroval zvýšenú aktivitu nevyžiadaných e-mailov a SMS správ, ktoré vystupujú v jej mene a zneužívajú dôveru zákazníkov. Hlavným cieľom je od zákazníkov vylákať osobné údaje či ich donútiť k potvrdeniu objednávky, ktorá v skutočnosti neexistuje.

Podvodná SMS

Zákazníci sa mohli a naďalej sa môžu stretnúť s podvodnou komunikáciou tváriacou sa ako od spoločnosti Slovak Telekom, ktorá ich informuje, že si objednali eSIM kartu. Pre potvrdenie alebo zrušenie tejto objednávky musia kliknúť na odkaz v tele e-mailu alebo SMS správy, ktorá im bola doručená.

 Telekom vyzýva všetkých zákazníkov, aby v žiadnom prípade neklikali na uvedený odkaz a nevypĺňali osobné či akékoľvek iné citlivé údaje, čím by sa mohli vystaviť prípadnému zneužitiu, uozorňuje operátor v tlačovej správe.

Ukážka podvodného e-mailu

KEDY ZVÝŠIŤ POZORNOSŤ?

Oficiálna komunikácia zo strany Slovak Telekom, ktorá sa týka potvrdenia eSIM, neobsahuje nasledovne informácie, ktoré práve útočníci žiadajú od zákazníkov:

1. V SMS odoslaných na zákazníka spojených s eSIM, Slovak Telekom nikdy neposiela link pre zadávanie údajov.
2. E-maily odoslané na zákazníka spojené s eSIM neobsahujú tlačidlo „Zrušiť objednávku“.
3. Slovak Telekom od zákazníkov nevyžaduje pomocou SMS alebo e-mailu údaje o ich SIM karte v podobe poskytnutia údajov o sériovom čísle ICCID alebo SN.

V prípade, že sa niektorí zákazníci stali obeťou uvedeného podvodu, operátor odporúča, aby urýchlene nahlásili tento incident na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456 alebo navštívili najbližšie Telekom Centrum.

 Slovak Telekom danú situáciu monitoruje a podniká interné kroky k čo najrýchlejšiemu prešetreniu a obmedzeniu, dodáva operátor.