Európska komisia upozorňuje na riziká dezinformácií pred voľbami do EP (VIDEO)

Európska komisia upozorňuje na riziká dezinformácií pred voľbami do EP (VIDEO) Reprofoto EK

Európska komisia spúšťa pred voľbami do Európskeho parlamentu súbor opatrení na zvýšenie informovanosti o rizikách dezinformácií a zahraničnej manipulácie s informáciami a zahraničného zasahovania.

Spolu so skupinou európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), ktorá združuje všetkých 27 nezávislých vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych služieb, spustila spoločnú komunikačnú kampaň s cieľom informovať občanov o súvisiacich rizikách, podporovať kritické myslenie a poskytovať praktické tipy, ako rozpoznať dezinformácie a bojovať proti nim.

Videozáznam kampane je k dispozícii vo všetkých členských štátoch vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Komisia takisto uverejňuje nový súbor nástrojov s praktickými usmerneniami pre učiteľov a pedagógov vrátane praktických návrhov, ktoré im majú pomôcť vysvetliť študentom a mladým ľuďom dezinformácie a manipuláciu s informáciami a umožniť im rozpoznať ich a bojovať proti nim.

Okrem toho nová webová stránka poskytne jednotné prístupové miesto ku všetkým relevantným informáciám a zdrojom o strategickej komunikácii a boji proti dezinformáciám.