Čachtický hrad si všimla CNN Travel

Čachtický hrad si všimla CNN Travel

Po stopách slovenskej „Krvavej grófky" sa vydal aj redaktor prestížneho cestovateľského portálu CNN Travel.

 

 

Článok O ceste po stopách „Krvavej grófky" na Slovensku zverejnila CNN 21. augusta, presne v deň 400tého výročia úmrtia Alžbety Báthory. Autor opisuje návštevu na čerstvo zrekonštruovanom Čachtickom hrade a približuje jeho históriu. Píše o Bathoryčke ale aj o podhradí a prírode.

V článku spomína drevenú sochu grófky na námestí v Čachticiach a v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch navštívil aj kostol sv. Ladislava, v ktorom sa nachádzajú posledné zvyšky vnútornej výzdoby Čachtického hradu.

Článok približuje aj neďaleký Draškovičov kaštieľ s expozíciou osobných vecí Alžbety Báthory vrátane reprodukcie šiat, ktoré nosila.

Súčasťou článku o Alžbete Báthory sú aj tipy pre cestovateľov kde sa ubytovať a ako sa dostať na hrad.