Neziskovky môžu získať bezplatnú inzerciu od Google

Neziskovky môžu získať bezplatnú inzerciu od Google

Program Google Ad Grants dostupný aj na Slovensku.

Aj slovenské neziskové organizácie sa už môžu zapojiť do programu Google Ad Grants.

Google Ad Grants je verzia nástroja Google AdWords na online inzerciu, ktorá je určená pre neziskové organizácie. Google Ad Grants umožňuje neziskovým organizáciám propagovať ich poslanie a iniciatívy na stránkach s výsledkami vyhľadávania Google tým, že im poskytuje bezplatnú inzerciu v službe AdWords™ v hodnote až 10 000 USD mesačne. 

„Pre neziskové organizácie internet prináša nové príležitosti k osloveniu širokej verejnosti a účinné spôsoby zviditeľnenia svojich aktivít. Verím, že práve program Google Ad Grants pomôže k úspechu mnohých krásnych iniciatív neziskových nadácií a združení, ktoré na Slovensku vznikajú," hovorí Rasťo Kulich, Country Manager Google Slovensko.

Neziskové organizácie môžu požiadať o grant v programe Google Ad Grants na stránke www.google.sk/grants, kde je aj formulár. 

 

Neziskové organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do programu Google Ad Grants, musia spĺňať tieto podmienky:

• Musia mať aktuálny a platný status charitatívnej organizácie tak, ako to vyžaduje slovenská legislatíva.

• Musia v rámci podávania prihlášky potvrdiť a odsúhlasiť požadované vyhlásenia týkajúce sa diskriminácie a prijímania a používania darov.

• Musia mať funkčné webové stránky s významným podielom vlastného obsahu.

Účastníci programu si vytvárajú a spravujú svoje účty AdWords podobne ako platiaci inzerenti, ale na ich účasť sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

• Denný rozpočet je nastavený na 329 USD, čo zodpovedá približne 10 000 USD mesačne

• Maximálna cena za preklik (CPC - cost-per-click) je 2,00 USD.

• K dispozícii sú iba kampane s cielením na kľúčové slová.

• Reklamy sa zobrazujú len vo Vyhľadávači Google.

• K dispozícii sú iba textové reklamy.