Slovenské združenie pre značkové výrobky má 4 nových členov

Slovenské združenie pre značkové výrobky má 4 nových členov

V priebehu prvého polroka 2020 sa Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) rozšírilo o štyri nové spoločnosti.

Vznik sekcie pre potraviny na rastlinnej báze prilákal do združenia dva silné domáce značkové subjekty – Alfa Bio, s.r.o. a McCarter, a.s. Ďalšími členmi sa stali Jacobs Douwe Egberts, s.r.o. a McDonald’s Slovakia, s.r.o., informuje spoločnosť v tlačovej správe.

„Uvedený nárast členov za tak krátke obdobie nemá v histórii združenia obdoby. V čase, keď výrobcovia a dovozcovia zažívali mimoriadne náročné obdobie, poskytovalo SZZV servis, s ktorým dokázali ľahšie reagovať na každodenné výzvy,“ uviedol výkonný riaditeľ SZZV, Ľubomír Tuchscher.

Aktuálne najväčšou pracovnou platformou združenia je sekcia pre životné prostredie, ktorá vznikla po minuloročnom zlúčením SZZV s Priemyselným združením pre obaly Slicpen. Dnes ju tvorí väčšina členov značkového združenia, ktorí takto priamo vstupujú do formovania národnej ako aj európskej politiky v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a cirkulárnej ekonomiky. V združení pôsobia ďalej sektorové sekcie ako napríklad potravinárska, kozmetická, pre detergenty, pre detskú výživu a tabaková.

SZZV vzniklo v roku 1996 a je členom viacerých medzinárodných organizácií ako Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA) alebo Európske združenie značkových výrobcov AIM. Aktuálne zastupuje 25 spoločností spolu s viac ako 5.000 zamestnancami a obratom viac ako 1,5 miliardy eur.